Pri pokuse o spustenie aplikácie Xfinity v konzole Xbox 360 sa zobrazí kód chyby 999

Problém

Pri pokuse o spustenie aplikácie Xfinity v konzole Xbox 360 sa môže zobraziť tento kód chyby a hlásenie:

Nepodarilo sa aktivovať aplikáciu XFINITY® TV v konzole Xbox 360.

Kód stavu: 999

Môže sa tiež zobraziť hlásenie podobné tomuto:

Uplynul časový limit inštalačného procesu. Skúste to znova o niekoľko minút. Ak problémy pretrvávajú, ďalšie informácie získate na lokalite http://www.xfinity.com/xbox.

Môže to znamenať, že aplikáciu Xfinity nemožno v konzole Xbox 360 aktivovať. Tento problém sa napríklad môže vyskytnúť v prípade, že služba Xfinity nedokáže overiť konto alebo sa konzola Xbox 360 nemôže pripojiť na servery služby Xfinity.

Riešenie

Ak chcete získať informácie o riešení tohto problému, navštívte lokalitu Xfinity.com/xbox alebo zavolajte na číslo technickej podpory spoločnosti Xfinity (877) 599-1846.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o spustenie aplikácie Xfinity v konzole Xbox 360 sa zobrazí kód chyby 999, alebo iným problémom?