Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba E01

Problém

Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie a kód:

Systémová chyba: Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Kód chyby E01

Znamená to, že sa mohol vyskytnúť problém s konzolou.

Riešenia

Vyskúšajte tento postup:

 • Konzola Xbox 360 S
  1. Odpojte a potom znova pripojte všetko príslušenstvo.
  2. Vyberte pevný disk.
  3. Odpojte všetky disky USB flash. Postupujte takto:
   1. Vypnite konzolu Xbox 360.
   2. Odpojte všetky disky USB flash pripojené ku konzole.
   3. Zapnite konzolu.

   Ak sa pomocou tohto kroku problém vyrieši, opätovným pripojením disku USB flash skontrolujte, či sa chyba vyskytuje iba pri jeho pripojení. Ak áno, použite iný disk USB flash.

  4. Vráťte zmeny spôsobené aktuálnymi aktualizáciami softvéru v konzole a potom použite nové aktualizácie. Postupujte takto:
   1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
   2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
   3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
   4. Označte (ale nevyberajte) položku Memory Unit (Pamäťová jednotka).
   5. Na ovládači stlačte nasledujúce tlačidlá v tomto poradí:
    1. Ľavé predné tlačidlo
    2. Pravé predné tlačidlo
    3. Tlačidlo X

    Neviete, kde na ovládači sa tieto tlačidlá nachádzajú? Pozrite si článok Káblové a bezdrôtové ovládače pre konzolu Xbox 360.

   6. Zopakujte krok d.
   7. Po zobrazení nasledujúceho hlásenia vyberte položku Yes (Áno):
     Odstránenie aktualizácie systému
     Ak niektoré ukladacie zariadenie obsahuje aktualizáciu systému, aktualizácia a prístup k službe Xbox Live sa odstránia. Ak chcete tieto funkcie znova používať, prihláste sa v službe Xbox Live a prevezmite aktualizáciu. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.xbox.com/storage.
     Po dokončení operácie sa konzola reštartuje. Chcete pokračovať?
     Áno
     Nie
   8. Konzola Xbox 360 sa reštartuje. Použite najnovšie aktualizácie softvéru.
 • Pôvodná konzola Xbox 360

Použite sprievodcu Riešenie blikajúcich indikátorov. Vyberte problém Jeden blikajúci indikátor a postupujte podľa krokov uvedených v riešení.

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto krokov, musíte požiadať o opravu.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka, registrácia a oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba E01, alebo iným problémom?