Pri pokuse o prevzatie aktualizácie sa zobrazí chyba C000-0001

Problém

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie sa zobrazí táto chyba a hlásenie:

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001

Aktualizáciu nemožno spracovať. Ak problém pretrváva, navštívte lokalitu www.xbox.com/support.

Poznámka: Znaky x predstavujú zástupné symboly a v skutočnom chybovom hlásení sú odlišné.

Môže to znamenať, že s konzolou sa manipulovalo alebo bola upravovaná, a preto má zakázaný prístup.

Riešenie

Ak na konzole so zakázaným prístupom chcete hrať hry v režime offline, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Fyzicky odpojte sieťový kábel alebo z konzoly vyberte adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360.
 2. Budete musieť vypnúť automatické prihlasovanie, aby ste mohli hrať hry v režime offline. Postup vypnutia automatického prihlasovania:
  1. Reštartujte konzolu.
  2. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť No (Nie).
  3. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  4. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Profile (Profil).
  5. Vyberte položku Sign-in Preferences (Predvoľby prihlasovania).
  6. Položku Profile Auto Sign-in (Automatické prihlásenie do profilu) nastavte na hodnotu Off (Vypnuté).
  7. Stlačením tlačidla B na ovládači sa vráťte na panel Xbox.

Konzola odteraz bude môcť prehrávať existujúce hry v režime offline. Akékoľvek budúce pokusy o prihlásenie do služby Xbox Live alebo aktualizáciu softvéru konzoly však spôsobia chybu.

Ďalšie informácie o zákazoch konzol nájdete v článku Informácie o zákaze konzoly v službe Xbox Live.

  Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

  Áno
  Nie

  Ďakujeme za vaše pripomienky

  Ďakujeme za vašu odozvu.

  Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Poskytnutie pripomienok k tejto téme

  255 zostávajúcich znakov.
  V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Kontakt

  Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie aktualizácie sa zobrazí chyba C000-0001, alebo iným problémom?