Pri pokuse o prevzatie aktualizácie systému konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba C000-0032

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie systému konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0032

Aktualizáciu nemožno spracovať. Ak problém pretrváva, navštívte lokalitu www.Xbox.com/support.

Poznámka: Znaky x sa líšia.

To znamená, že máte problémy s pripojením k službe Xbox Live.

Poznámka: Ak sa pri pokuse o prevzatie aktualizácie systému konzoly Xbox 360 zobrazí aj kód chyby 3524-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, znamená to, že aktualizácia zlyhala. Ďalšie informácie nájdete v článku Pri pokuse o prevzatie aktualizácie konzoly Xbox sa zobrazí kód chyby 3524-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Riešenie

  1. Skúste aktualizáciu nainštalovať znova.
  2. Ak máte stále problémy s pripojením k službe Xbox Live, pozrite si článok Riešenie chyby s pripojením k službe Xbox Live.

Poznámka: Softvér konzoly môžete aktualizovať aj skopírovaním aktualizácie na disk USB flash alebo disk. Pozrite si článok Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie aktualizácie systému konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba C000-0032, alebo iným problémom?