Pri pokuse o prevzatie aktualizácie sa zobrazí chyba C000-003C

Problém

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie do konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúca chyba:

Aktualizáciu nemožno spracovať. Ak problém pretrváva, navštívte lokalitu www.xbox.com/support.

 xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-003C

Poznámka: Znaky x sa líšia.

Môže to znamenať, že s konzolou sa manipulovalo alebo bola upravovaná, a preto má zakázaný prístup.

Riešenie

Ak bola konzola zakázaná, nemôžete sa prihlásiť v službe Xbox Live ani prevziať aktualizácie konzoly. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o zákaze konzoly v službe Xbox Live.

Naďalej však na zakázanej konzole môžete hrať hry v režime offline. Postupujte takto:

 1. Fyzicky odpojte sieťový kábel alebo z konzoly vyberte adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360.
 2. Budete musieť vypnúť automatické prihlasovanie, aby ste mohli hrať hry v režime offline. Postup vypnutia automatického prihlasovania:
  1. Reštartujte konzolu.
  2. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť No (Nie).
  3. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  4. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Profile (Profil).
  5. Vyberte položku Sign-in Preferences (Predvoľby prihlasovania).
  6. Položku Profile Auto Sign-in (Automatické prihlásenie do profilu) nastavte na hodnotu Off (Vypnuté).
  7. Stlačením tlačidla B na ovládači sa vráťte na panel Xbox.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie aktualizácie sa zobrazí chyba C000-003C, alebo iným problémom?