Pri pokuse o aktualizáciu konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba C000-016B

Pri pokuse o aktualizáciu konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Nemožno aktualizovať konzolu. Navštívte lokalitu www.xbox.com/support.

Kód stavu: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-016B

Znamená to, že počas aktualizácie sa vyskytol problém s konzolou.

Poznámka: Číslice x v postupnosti sa líšia.

Riešenie

Tento problém môžete vyriešiť tak, že po vysunutí a opätovnom zasunutí diskového zásobníka do polovice zopakujte aktualizáciu. Postupujte takto:

  1. Vysuňte diskový zásobník a vyberte z konzoly disk, ktorý sa v ňom nachádza.
    Dôležité: Diskový zásobník nezatvárajte. Nechajte ho otvorený.
  2. Kým je diskový zásobník otvorený, odpojte napájací kábel zo zadnej strany konzoly.
  3. Diskový zásobník opatrne zatlačte do konzoly, asi do polovice.
  4. Zapojte napájací kábel späť do konzoly.
  5. Stlačte tlačidlo napájania na konzole. Zásobník by sa mal úplne zatvoriť, potom by sa mala konzola reštartovať a mal by sa zobraziť panel Xbox.
    Dôležité: V tomto kroku nezapínajte konzolu pomocou tlačidla na ovládači ani tlačidla vysunutia diskového zásobníka.
  6. Skúste znova aktualizovať softvér konzoly.

Žiadosť o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto krokov, konzola vyžaduje opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o aktualizáciu konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba C000-016B, alebo iným problémom?