Pri používaní senzora Kinect s konzolou Xbox 360 sa zobrazí chyba C00000A3 a bliká zelený indikátor

Pri používaní senzora Kinect sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

C00000A3

Zariadenie sa spúšťa

Túto chybu sprevádza blikajúci zelený indikátor. Ak indikátor bliká viac než 90 sekúnd, možno budete musieť reštartovať konzolu Xbox 360 alebo aktualizovať softvér konzoly.

Riešenia

Riešenie č. 1: Vypnite konzolu Xbox 360, počkajte 90 sekúnd a reštartujte ju

  1. Vypnite konzolu.
  2. Počkajte 90 sekúnd.
  3. Reštartujte konzolu.

Ak blikajúci zelený indikátor nezačne po 90 sekundách svietiť, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Aktualizujte softvér konzoly Xbox 360

Ak chcete zistiť, či softvér konzoly vyžaduje aktualizáciu, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Vložte herný disk pre senzor Kinect.
  2. Spustite hru z panela Xbox.
  3. Ak sa vyžaduje aktualizácia softvéru konzoly, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

    Vyžaduje sa aktualizácia: Našla sa aktualizácia. Ak chcete túto aktualizáciu použiť, musíte reštartovať konzolu.

  4. Aktualizáciu nainštalujte výberom položky Yes, Restart (Áno, reštartovať).

Poznámka: Ak nemáte k dispozícii herný disk pre senzor Kinect, ďalšie možnosti aktualizácie nájdete v článku Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 3: Požiadajte o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou krokov uvedených vyššie, senzor Kinect si vyžaduje opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní senzora Kinect s konzolou Xbox 360 sa zobrazí chyba C00000A3 a bliká zelený indikátor, alebo iným problémom?