Zobrazuje sa chyba C000022D a svieti červený indikátor na senzore Kinect pre konzolu Xbox 360

Pri rozsvietení červeného indikátora na senzore Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Vyskytol sa problém so senzorom Kinect

Kód chyby: C000022D

Môže to znamenať, že senzor nie je správne pripojený, alebo sa môže vyžadovať aktualizácia softvéru konzoly.

Riešenia

Riešenie č. 1: Aktualizácia softvéru konzoly

 1. Vložte herný disk pre senzor Kinect.
 2. Spustite hru z panela Xbox.
 3. Ak sa vyžaduje aktualizácia softvéru konzoly Xbox, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:
 4. Vyžaduje sa aktualizácia: Našla sa aktualizácia. Ak chcete túto aktualizáciu použiť, musíte reštartovať konzolu.

 5. Aktualizáciu nainštalujte výberom položky Yes, Restart (Áno, reštartovať).

Riešenie č. 2: Kontrola káblov

Konzola Xbox 360 E alebo Xbox 360 S

 1. Vypnite konzolu.
 2. Dôležité: Ak bol senzor Kinect dodaný s napájacím káblom/káblom adaptéra USB, odpojte tento kábel.

 3. Zapojte kábel senzora do portu AUX na zadnej strane konzoly.
 4. Zapnite konzolu.

Pôvodná konzola Xbox 360

 1. Vypnite konzolu.
 2. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
 1. Skontrolujte, či je konektor USB zapojený do zadnej strany konzoly.

  Indikátor umiestnený v blízkosti stredu kábla by mal svietiť na zeleno.

  Nesvieti zelený indikátor? Skúste kábel zapojiť do inej zásuvky, aby ste skontrolovali, či funguje správne. Ak potrebujete vymeniť kábel, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox (kontaktné informácie nájdete v časti Pomoc v spodnej časti tejto stránky).

 1. Zapnite konzolu.

Ak ste vyskúšali kroky uvedené vyššie a problém naďalej pretrváva, vyskúšajte tento postup:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Kinect Settings (Nastavenia senzora Kinect).
 3. Vyberte položku Kinect Sensor (Senzor Kinect) a potom položku On (Zapnuté).

Riešenie č. 3: Žiadosť o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich krokov, senzor Kinect môže vyžadovať opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zobrazuje sa chyba C000022D a svieti červený indikátor na senzore Kinect pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?