Pri pokuse o prevzatie aktualizácie sa zobrazí chyba C005-3007

Problém

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Aktualizáciu nemožno spracovať. Ak problém pretrváva, navštívte lokalitu www.xbox.com/support.

Kód stavu: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C005-3007

Poznámka: Znaky x sa líšia.

Znamená to, že s konzolou sa manipulovalo alebo bola upravovaná, a preto má zakázaný prístup k službe Xbox Live. Už sa pomocou nej nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, inštalovať aktualizácie softvéru ani hrať nové hry, ktoré vyžadujú aktualizáciu softvéru konzoly. Získajte informácie o zákazoch konzoly v službe Xbox Live.

Riešenie

Svoje existujúce hry môžete naďalej hrať v režime offline. Postupujte takto:

 1. Odpojte sieťový kábel alebo z konzoly vyberte adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360.
 2. Vypnite automatické prihlasovanie:
  1. Reštartujte konzolu.
  2. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť No (Nie).
  3. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  4. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Profile (Profil).
  5. Vyberte položku Sign-in Preferences (Predvoľby prihlasovania).
  6. Položku Profile Auto Sign-in (Automatické prihlásenie do profilu) nastavte na hodnotu Off (Vypnuté).
  7. Stlačením tlačidla B na ovládači sa vráťte na panel Xbox.

Konzola odteraz bude môcť prehrávať existujúce hry v režime offline. Akékoľvek budúce pokusy o prihlásenie do služby Xbox Live alebo aktualizáciu softvéru konzoly však spôsobia chybu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie aktualizácie sa zobrazí chyba C005-3007, alebo iným problémom?