Pri používaní senzora Kinect sa zobrazí chyba C0050006

Problém

Pri používaní senzora Kinect sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Požaduje sa aktualizácia senzora Kinect

C0050006

Znamená to, že sa požaduje aktualizácia softvéru konzoly Xbox 360 alebo senzora Kinect.

Riešenia

Po zobrazení hlásenia a výzvy vyberte možnosť Yes (Áno), aby sa aktualizácia softvéru prevzala a použila. Aktualizácia sa automaticky použije pri nasledujúcom spustení konzoly.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní senzora Kinect sa zobrazí chyba C0050006, alebo iným problémom?