Pri používaní senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí chyba C0051010

Počas používania senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Prekročili ste šírku pásma pripojenia USB
C0051010

Znamená to, že ste prekročili šírku pásma pripojenia USB konzoly Xbox 360, pretože ste k nej pravdepodobne pripojili príliš veľa príslušenstva USB.

Riešenia

Problém skúste vyriešiť otestovaním príslušenstva USB a jeho odpojením od konzoly Xbox 360.

Konzola Xbox 360 E

 1. Vypnite konzolu Xbox 360 E.
 2. Od konzoly odpojte senzor Kinect a príslušenstvo USB.
 3. Zapojte kábel senzora do portu AUX na zadnej strane konzoly.
  Dôležité: Ak bol senzor Kinect dodaný s napájacím káblom/káblom adaptéra USB, odpojte tento kábel.
 4. Zapnite konzolu.
 5. Postupne zapájajte príslušenstvo USB späť do konzoly, aby ste zistili, či problém spôsobuje niektoré príslušenstvo. Ak sa chybové hlásenie týkajúce sa pripojenia USB zobrazuje i naďalej, možno budete musieť od konzoly odpojiť nejaké príslušenstvo.

Konzola Xbox 360 S

 1. Vypnite konzolu Xbox 360 S.
 2. Od konzoly odpojte senzor Kinect a príslušenstvo USB.
 3. Zapojte kábel senzora do portu AUX na zadnej strane konzoly.
  Dôležité: Ak bol senzor Kinect dodaný s napájacím káblom/káblom adaptéra USB, odpojte tento kábel.
 4. Zapnite konzolu.
 5. Postupne zapájajte príslušenstvo USB späť do konzoly, aby ste zistili, či problém spôsobuje niektoré príslušenstvo. Ak sa chybové hlásenie týkajúce sa pripojenia USB zobrazuje i naďalej, možno budete musieť od konzoly odpojiť nejaké príslušenstvo.

Pôvodná konzola Xbox 360

 1. Vypnite pôvodnú konzolu Xbox 360.
 2. Od konzoly odpojte senzor Kinect a príslušenstvo USB.
 3. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
 4. Skontrolujte, či je konektor USB senzora Kinect zapojený do zadnej strany konzoly.
 5. Zapnite konzolu.
 6. Postupne zapájajte príslušenstvo USB späť do konzoly, aby ste zistili, či problém spôsobuje niektoré príslušenstvo. Ak sa chybové hlásenie týkajúce sa pripojenia USB senzora Kinect zobrazuje i naďalej, možno budete musieť od konzoly odpojiť nejaké príslušenstvo.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí chyba C0051010, alebo iným problémom?