Pri používaní senzora Kinect konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba C0051200

Pri používaní senzora Kinect konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Senzor Kinect je príliš horúci
Kód chyby C0051200

Môže to znamenať, že musíte vypnúť konzolu Xbox 360 a nechať senzor Kinect vychladnúť. Potom vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenia

Riešenie č. 1: Odpojenie a opätovné pripojenie senzora Kinect

Keď senzor dostatočne vychladne, odpojte ho a potom ho znova pripojte. Následne zapnite konzolu a skontrolujte, či problém pretrváva. Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Umiestnenie senzora Kinect tak, aby sa primerane chladil

  • Skontrolujte, či má senzor Kinect dostatok priestoru na primerané vychladnutie.
  • Skontrolujte, či senzor Kinect nič nezakrýva.
  • Presuňte senzor Kinect z priameho slnečného svetla.

Ďalšie informácie o správnom umiestnení senzora nájdete v článkoch Nastavenie senzora Kinect a Ďalšie informácie o umiestnení senzora Kinect.

Riešenie č. 3: Žiadosť o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou prvých dvoch riešení, prihláste sa do servisného strediska Xbox online a požiadajte o opravu.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní senzora Kinect konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba C0051200, alebo iným problémom?