Pri pokuse o použitie senzora Kinect konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby C0051201

Pri používaní senzora Kinect sa indikátor rozsvieti na červeno a zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

C0051201

Môže to znamenať, že senzor Kinect blokuje nejaký predmet, ktorý mu bráni v pohybe.

Riešenia

  1. Vypnite konzolu Xbox 360.
  2. Ak sa medzi podstavcom a hlavou senzora nachádza baliaca pena, odstráňte ju.

    Poznámka: Senzor nenakláňajte ručne.

  3. Skontrolujte, či nič nebráni v automatickom nakláňaní senzora nahor alebo nadol.
  4. Skontrolujte, či sa senzor nachádza na rovnej ploche. Ďalšie informácie o umiestnení senzora.
  5. Zapnite konzolu a skontrolujte, či sa problém naďalej vyskytuje.

Ak je indikátor senzora Kinect naďalej červený, skontrolujte, či používate aktuálny softvér konzoly. Ak to chcete urobiť, pozrite si článok Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o použitie senzora Kinect konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby C0051201, alebo iným problémom?