Pri pokuse o prevzatie aktualizácie sa zobrazí chyba C800-8001

Problém

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie sa môže zobraziť nasledujúci kód chyby a hlásenie:

 • Aktualizácia zlyhala
 • Aktualizáciu nemožno spracovať. Ak problém pretrváva, navštívte lokalitu www.xbox.com/support.
 • Kód chyby xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-8001
 • Poznámka: Znaky x sa líšia.

Znamená to, že preberanie zlyhalo a aktualizácia sa nenainštalovala.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

 • Prevezmite aktualizáciu znova
  1. Reštartujte konzolu.
  2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  3. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  4. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
  5. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov svojej bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva).
  6. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
  7. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

  Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

 • Skontrolujte pripojenie k službe Xbox Live

  Ak máte problémy s pripojením k službe Xbox Live, pozrite si článok Xbox Live: pripojenie k službe Xbox Live.

  Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

 • Skontrolujte, či máte v ukladacom zariadení dostatok miesta

  Najnovšia aktualizácia softvéru konzoly vyžaduje aspoň 190 megabajtov (MB) miesta v ukladacom zariadení (alebo 256 MB, ak bývate v Japonsku). Ak nemáte dostatok voľného miesta, musíte niektoré položky premiestniť alebo odstrániť. Pozrite si článok Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.

  Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

  Problém môžete vyriešiť odstránením dočasných súborov z konzoly. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému konzoly Xbox 360 a potom skúste aktualizáciu znovu prevziať.

  Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

 • Znova vložte ukladacie zariadenie
  • Ak namiesto pevného disku používate pamäťovú jednotku pre Xbox 360 alebo disk USB flash pre Xbox 360, vyberte a opätovne vložte pamäťovú jednotku alebo disk USB flash.
  • Ak používate pevný disk, skúste ho vybrať a opätovne vložiť.

  Po výmene ukladacieho zariadenia skúste prevziať aktualizáciu znova.

  Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

 • Použite aktualizáciu z disku USB flash alebo iného disku

  Ak sa problém neodstránil pomocou žiadneho z predchádzajúcich riešení, skopírujte aktualizáciu konzoly z počítača na disk USB flash, disk CD alebo DVD. Potom aktualizáciu nainštalujte v konzole. Postupujte takto:

  • Skopírovanie na disk USB flash

   Poznámka: Disk USB flash musí používať systém súborov FAT32.

   1. Zasuňte USB flash disk do USB portu na počítači.
   2. Prevezmite súbor s aktualizáciou.
   3. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
   4. Dvojitým kliknutím dekomprimujte súbor.
   5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára disku USB flash.
   6. Odpojte disk USB flash od počítača.
   7. Zasuňte disk USB flash do portu USB na konzole Xbox 360.
   8. Reštartujte konzolu.
   9. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

  • Napálenie na disk CD alebo DVD

   Aktualizáciu si tiež môžete prevziať do počítača, napáliť na disk CD alebo DVD a potom ju nainštalovať v konzole. Postupujte takto:

   1. Do počítača prevezmite súbor s aktualizáciou.
   2. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
   3. Dvojitým kliknutím dekomprimujte súbor.
   4. Do počítača vložte prázdny zapisovateľný disk CD alebo DVD.
   5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára na disku CD alebo DVD a vyberte možnosť zápisu (napálenia) súborov na disk.
   6. Po napálení súborov na disk vyberte disk z počítača a vložte ho do diskovej jednotky na konzole Xbox 360.
   7. Reštartujte konzolu.
   8. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak sa po skopírovaní aktualizácie na disk flash alebo iný disk a následnej inštalácii aktualizácie v konzole zobrazí kód chyby, napríklad xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (znaky x sa líšia), kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie aktualizácie sa zobrazí chyba C800-8001, alebo iným problémom?