Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live sa zobrazí chyba D0000033

Problém

Pri pokuse o pripojenie konzoly k službe Xbox Live sa zobrazí kód chyby D0000033 alebo toto hlásenie:

Táto funkcia je nedostupná. Skúste to znova neskôr.

Kód stavu: D0000033

Môže to znamenať, že sa vyžaduje aktualizácia softvéru konzoly Xbox.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Nainštalujte aktualizáciu priamo v konzole. Postupujte takto:

 1. Reštartujte konzolu.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu Xbox.
 3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 4. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 5. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov svojej bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva).
 6. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 7. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Skopírujte aktualizáciu na prenosné médium a potom ju nainštalujte v konzole. Postupujte takto:

 • Skopírovanie na disk USB flash
  Poznámka: Disk USB flash musí používať systém súborov FAT32.
  1. Zasuňte USB flash disk do USB portu na počítači.
  2. Prevezmite súbor s aktualizáciou.
  3. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
  4. Dekomprimujte súbor.
  5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára disku USB flash.
  6. Odpojte disk USB flash od počítača.
  7. Zasuňte disk USB flash do portu USB na konzole Xbox 360.
  8. Reštartujte konzolu.
  9. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).
 • Napálenie na disk CD alebo DVD
 • Aktualizáciu si tiež môžete prevziať do počítača, napáliť na disk CD alebo DVD a potom ju nainštalovať v konzole. Postupujte takto:

  1. Do počítača prevezmite súbor s aktualizáciou.
  2. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
  3. Dekomprimujte súbor.
  4. Do počítača vložte prázdny zapisovateľný disk CD alebo DVD.
  5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára na disku CD alebo DVD a zapíšte (napáľte) súbory na disk.
  6. Po napálení súborov na disk vyberte disk z počítača a vložte ho do diskovej jednotky na konzole Xbox 360.
  7. Reštartujte konzolu.
  8. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live sa zobrazí chyba D0000033, alebo iným problémom?