Pri preberaní aktualizácie softvéru konzoly sa zobrazí chyba d0000034

Problém

Pri preberaní aktualizácie softvéru konzoly Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Nemožno prevziať aktualizáciu. Ak chcete otestovať pripojenie, otvorte ponuku System Settings (Nastavenia systému) a vyberte položky Network Settings (Nastavenia siete) a Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Kód stavu: d0000034

Môže to znamenať problém so sieťou, nedostatok miesta v ukladacom zariadení, problém s ukladacím zariadením alebo problém s vyrovnávacou pamäťou systému.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skúste aktualizáciu nainštalovať znova. Postupujte takto:

 1. Reštartujte konzolu.
 2. Stlačte tlačidlo sprievodcu (veľké stredové tlačidlo X) na ovládači.
 3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 4. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 5. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva).
 6. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 7. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak sa tým problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Skontrolujte, či máte dostatok miesta v ukladacom zariadení

Najnovšia aktualizácia softvéru konzoly vyžaduje aspoň 190 megabajtov (MB) miesta v ukladacom zariadení (alebo 256 MB, ak bývate v Japonsku). Ak nemáte dostatok voľného miesta, musíte niektoré položky premiestniť alebo odstrániť. Pozrite si článok Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie obsahu.

Ak sa tým problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému. Problém môžete vyriešiť odstránením dočasných súborov z konzoly. Pozrite si časť Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému Xbox 360.

Po vymazaní vyrovnávacej pamäte skúste spustiť aktualizáciu znova. Ak sa tým problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Opätovné vloženie ukladacieho zariadenia

 • Ak namiesto pevného disku používate pamäťovú jednotku pre Xbox 360 alebo disk USB flash pre Xbox 360, vyberte a opätovne vložte pamäťovú jednotku alebo disk USB flash.
 • Ak používate pevný disk, skúste ho vybrať a opätovne vložiť.

Po výmene ukladacieho zariadenia skúste spustiť aktualizáciu znova. Ak sa tým problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 5: Skopírujte aktualizáciu na vymeniteľné médium a nainštalujte ju odtiaľto. Postupujte takto:

 • Skopírovanie na disk USB flash

  Poznámka: Disk USB flash musí používať systém súborov FAT32.

  1. Zasuňte USB flash disk do USB portu na počítači.
  2. Prevezmite súbor s aktualizáciou.
  3. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
  4. Dekomprimujte súbor.
  5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára disku USB flash.
  6. Odpojte disk USB flash od počítača.
  7. Zasuňte disk USB flash do portu USB na konzole Xbox 360.
  8. Reštartujte konzolu.
  9. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).
 • Napálenie na disk CD alebo DVD

  Aktualizáciu si tiež môžete prevziať do počítača, napáliť na disk CD alebo DVD a potom ju nainštalovať v konzole. Postupujte takto:

  1. Do počítača prevezmite súbor s aktualizáciou.
  2. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
  3. Dekomprimujte súbor.
  4. Do počítača vložte prázdny zapisovateľný disk CD alebo DVD.
  5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára na disku CD alebo DVD a zapíšte (napáľte) súbory na disk.
  6. Vyberte disk z počítača a vložte ho do diskovej jednotky na konzole Xbox 360.
  7. Reštartujte konzolu.
  8. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu nového softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní aktualizácie softvéru konzoly sa zobrazí chyba d0000034, alebo iným problémom?