Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E17

Problém

Pri používaní konzoly Xbox 360 sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie a kód:

Systémová chyba: Obráťte sa na oddelenie technickej podpory pre konzoly Xbox

Kód chyby E17

Znamená to, že sa mohol vyskytnúť problém s konzolou.

Riešenia

Vyskúšajte tento postup:

 • Konzola Xbox 360 E alebo Xbox 360 S
Konzola Xbox 360 E Konzola Xbox 360 S
Konzola Xbox 360 E Konzola Xbox 360 S
  1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
  2. Vyberte pevný disk.
  3. Odpojte všetky disky USB flash. Postupujte takto:
   1. Vypnite konzolu Xbox 360.
   2. Odpojte všetky disky USB flash pripojené ku konzole.
   3. Zapnite konzolu.

   Ak sa pomocou tohto kroku problém vyrieši, opätovným pripojením disku USB flash skontrolujte, či sa chyba vyskytuje iba pri jeho pripojení. Ak áno, použite iný disk USB flash.

  4. Vráťte zmeny spôsobené aktuálnymi aktualizáciami softvéru v konzole a použite nové aktualizácie. Postupujte takto:
   1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
   2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
   3. Označte (ale nevyberajte) položku Memory Unit (Pamäťová jednotka).
   4. Na ovládači stlačte tlačidlá v tomto poradí:
    1. Ľavé predné tlačidlo
    2. Pravé predné tlačidlo
    3. Tlačidlo X

    Neviete, kde na ovládači sa tieto tlačidlá nachádzajú? Pozrite si článok Káblové a bezdrôtové ovládače pre konzolu Xbox 360.

   5. Zopakujte krok d.
   6. Po zobrazení nasledujúceho hlásenia vyberte položku Yes (Áno):
    Odstránenie aktualizácie systému
    Ak niektoré ukladacie zariadenie obsahuje aktualizáciu systému, aktualizácia a prístup k službe Xbox Live sa odstránia. Ak chcete tieto funkcie znova používať, prihláste sa v službe Xbox Live a prevezmite aktualizáciu. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.support.xbox.com/xbox-360/accessories/storage.
    Po dokončení operácie sa konzola reštartuje. Chcete pokračovať?
    Áno
    Nie
   7. Konzola Xbox 360 sa reštartuje. Použite najnovšie aktualizácie softvéru.
 • Pôvodná konzola Xbox 360
Pôvodná konzola Xbox 360
Pôvodná konzola Xbox 360

Použite sprievodcu Riešenie problému s blikajúcimi indikátormi. Vyberte problém Jeden blikajúci indikátor a postupujte podľa krokov uvedených v riešení.

Ak sa pomocou týchto krokov problém nevyrieši, prejdite do servisného strediska online a kliknutím na položku Otvoriť žiadosť o opravu požiadajte o opravu.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka, registrácia a oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E17, alebo iným problémom?