Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E66 a jeden indikátor bliká na červeno

Na obrazovke sa zobrazí kód chyby E66 a na konzole Xbox 360 bliká jeden červený indikátor. Chyba E66 obsahuje nasledujúce chybové hlásenie.

Systémová chyba. Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.
Kód stavu: E66

Keď sa vyskytne tento problém, pomocou konzoly sa už nebudete môcť pripojiť k službe Xbox Live, preberať systémové aktualizácie ani hrať nové hry, ktoré vyžadujú systémové aktualizácie:

Môže to znamenať, že konzola bola upravovaná alebo sa s ňou manipulovalo.

Riešenia

Na konzole môžete stále prehrávať svoje existujúce disky s hrami v režime offline. Musíte však vypnúť automatické prihlasovanie. Postupujte takto:

  1. Reštartujte konzolu.
  2. Ak sa zobrazí výzva na inštaláciu systémovej aktualizácie, vyberte možnosť No (Nie).
  3. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  4. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia).
  5. Vyberte položku Profile (Profil).
  6. Vyberte položku Sign-in Preferences (Predvoľby prihlasovania).
  7. Položku Profile Auto Sign-in (Automatické prihlásenie do profilu) nastavte na hodnotu Off (Vypnuté).
  8. Opätovným stlačením tlačidla sprievodcu sa vráťte na panel.

Konzola Xbox 360 odteraz bude môcť prehrávať existujúce disky s hrami v režime offline.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E66 a jeden indikátor bliká na červeno, alebo iným problémom?