Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E68 a jeden indikátor bliká na červeno

Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E68 a jeden indikátor bliká na červeno. Kód chyby E68 obsahuje nasledujúce hlásenie:

Systémová chyba. Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.
Kód stavu: E68

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém s hardvérom konzoly Xbox 360.

Riešenia

Problém skúste vyriešiť odpojením pevného disku konzoly. Postupujte takto:

Konzola Xbox 360 E

 1. Vypnite konzolu.
 2. Odpojte všetko príslušenstvo pripojené k prednej alebo zadnej strane konzoly.
 3. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
 4. Na pravej zadnej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku.
 5. Posúvajte uvoľňovacie tlačidlo šikmo (nadol a smerom k prednej strane konzoly) a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
Obrázok zobrazuje umiestnenie dvierok jednotky pevného disku na konzole Xbox 360 E.
 1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
Obrázok zobrazuje vyberanie pevného disku pre Xbox 360 z konzoly Xbox 360 E.
 1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
 2. Pred opätovným zapnutím konzoly zatvorte kryt jednotky pevného disku.

Ak problém pretrváva aj po vytiahnutí pevného disku, budete musieť dať konzolu opraviť. Požiadajte o opravu.

Ak okolo tlačidla napájania nesvieti žiadny indikátor na červeno, znova pripojte pevný disk.

Ak sa problém vyskytuje iba po pripojení pevného disku, objednajte si nový pevný disk pre Xbox 360 zo servisného strediska Xbox online (prihláste sa pomocou účtu Microsoft).

Poznámka: Pred výmenou pevného disku, na ktorý sa vzťahuje záruka, sa vyžaduje registrácia konzoly.

Konzola Xbox 360 S

 1. Vypnite konzolu.
 2. Z prednej alebo zadnej strany konzoly odpojte všetko príslušenstvo vrátane káblov na prenos obrazu, sieťových káblov a zariadení USB.
 3. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
 4. Na pravej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku v blízkosti zadnej časti konzoly.
 5. Posuňte uvoľňovacie tlačidlo smerom k prednej strane konzoly a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
Obrázok zobrazuje umiestnenie dvierok jednotky pevného disku na konzole Xbox 360 S.
 1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
Obrázok zobrazuje vyberanie pevného disku pre Xbox 360 z konzoly Xbox 360 S.
 1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo. Zapnite konzolu (pevný disk nechajte vytiahnutý).

Ak problém pretrváva aj po vytiahnutí pevného disku, budete musieť dať konzolu opraviť. Požiadajte o opravu.

Ak okolo tlačidla napájania nesvieti žiadny indikátor na červeno, znova pripojte pevný disk.

Ak sa problém vyskytuje iba po pripojení pevného disku, objednajte si nový pevný disk pre Xbox 360 zo servisného strediska Xbox online (prihláste sa pomocou účtu Microsoft). Pred výmenou pevného disku, na ktorý sa vzťahuje záruka, sa vyžaduje registrácia konzoly.

Pôvodná konzola Xbox 360

 1. Vypnite konzolu.
 2. Z prednej alebo zadnej strany konzoly odpojte všetko príslušenstvo vrátane káblov na prenos obrazu, sieťových káblov a zariadení USB.
 3. Vyhľadajte pevný disk na vrchnej strane konzoly (alebo na ľavej strane podľa toho, ako je konzola otočená).

Poznámka: Niektoré pôvodné konzoly Xbox 360 neobsahujú pevný disk.

Obrázok zobrazuje umiestnenie jednotky pevného disku na pôvodnej konzole Xbox 360.
 1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na pevnom disku.
Tlačidlo uvoľnenia pevného disku je zvýraznené na pôvodnej konzole Xbox 360.
 1. Vytiahnite pevný disk z konzoly.
 2. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo. Zapnite konzolu (pevný disk nechajte vytiahnutý).

Ak problém pretrváva aj po vytiahnutí pevného disku, budete musieť dať konzolu opraviť. Požiadajte o opravu.

Ak okolo tlačidla napájania nesvieti žiadny indikátor na červeno, znova pripojte pevný disk.

Ak sa problém vyskytuje iba po pripojení pevného disku, objednajte si nový pevný disk pre Xbox 360 zo servisného strediska Xbox online (prihláste sa pomocou účtu Microsoft). Pred výmenou pevného disku, na ktorý sa vzťahuje záruka, sa vyžaduje registrácia konzoly.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E68 a jeden indikátor bliká na červeno, alebo iným problémom?