Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E71 a bliká červený indikátor

Problém

Na konzole Xbox 360 sa zobrazuje nasledujúci kód chyby a hlásenie a okrem toho bliká červený indikátor:

Systémová chyba. Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.
Kód stavu: E71.

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém s hardvérom konzoly Xbox 360, pravdepodobne s pevným diskom.

Riešenia

Problém skúste vyriešiť odpojením pevného disku konzoly. Postupujte takto:
 • Konzola Xbox 360 E
  1. Vypnite konzolu.
  2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
  3. Na pravej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku. Nachádza sa v blízkosti zadnej strany konzoly.
  4. Posúvajte uvoľňovacie tlačidlo šikmo (nadol a smerom k prednej strane konzoly) a potiahnutím otvorte jednotku pevného disku.
Obrázok ruky, ktorá otvára kryt pevného disku na konzole Xbox 360 E.
 1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
Obrázok s rukou ťahajúcou za uško na pevnom disku pre Xbox 360 s cieľom vybrať pevný disk z otvoru na pevný disk na konzole Xbox 360 E
 1. Pred opätovným zapnutím konzoly znova založte kryt jednotky pevného disku.
 • Konzola Xbox 360 S
  1. Vypnite konzolu.
  2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
  3. Na pravej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku. Nachádza sa v blízkosti zadnej strany konzoly.
  4. Posuňte uvoľňovacie tlačidlo smerom k prednej strane konzoly a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
Obrázok ruky, ktorá otvára kryt pevného disku na konzole Xbox 360 S
 1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
Obrázok s rukou ťahajúcou za uško na pevnom disku pre Xbox 360 s cieľom vybrať pevný disk z otvoru na pevný disk na konzole Xbox 360 S
 1. Pred opätovným zapnutím konzoly znova založte kryt jednotky pevného disku.
 • Pôvodná konzola Xbox 360
  1. Vypnite konzolu.
  2. Vyhľadajte pevný disk na vrchnej strane konzoly (alebo na ľavej strane podľa toho, ako je konzola otočená).
   Poznámka: Niektoré konzoly Xbox 360 neobsahujú pevný disk.
Šípka smeruje k pevnému disku na pôvodnej konzole Xbox 360.
 1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na pevnom disku.
Šípka smeruje k tlačidlu uvoľnenia pevného disku na pôvodnej konzole Xbox 360.
 1. Vytiahnite pevný disk z konzoly.

Ak problém pretrváva aj po vytiahnutí pevného disku, konzola vyžaduje opravu. Zistite, ako môžete požiadať o opravu.

Ak okolo tlačidla napájania nesvieti žiadny indikátor na červeno, znova pripojte pevný disk.

Ak sa problém vyskytuje iba po pripojení pevného disku, objednajte si nový pevný disk pre Xbox 360 zo servisného strediska Xbox online (prihláste sa pomocou účtu Microsoft). Pred výmenou pevného disku, na ktorý sa vzťahuje záruka, sa vyžaduje registrácia konzoly.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Najčastejšie otázky týkajúce sa záruk a servisu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E71 a bliká červený indikátor, alebo iným problémom?