Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E74

Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E74. Pred kódom chyby E74 sa zobrazí nasledujúce hlásenie:

Systémová chyba. Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Kód stavu: E74

Obrázok televízora zobrazujúceho hlásenie s kódom chyby E74

Znamená to, že zlyhal hardvér konzoly Xbox 360 a vyžaduje sa oprava.

Riešenie

Ak chcete dať konzolu Xbox 360 opraviť v našom servisnom stredisku, odošlite žiadosť o opravu.

Poznámka: Záručná lehota v prípade chyby E74 je tri roky od dátumu pôvodného zakúpenia konzoly. Ak trojročná záručná lehota na konzolu už uplynula, môžete dať konzolu opraviť za poplatok.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E74, alebo iným problémom?