Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E75

Pri používaní konzoly Xbox 360 sa môže na televízore alebo monitore zobraziť nasledujúci kód chyby a hlásenie:

E75. Systémová chyba. Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox. Kód stavu: E75.

Ak sa zobrazuje tento kód chyby a hlásenie, môžu ho sprevádzať blikajúce červené indikátory na konzole Xbox 360 alebo ovládači konzoly Xbox.

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém s hardvérom používanej konzoly Xbox 360, ktorý vyžaduje opravu.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

 • Odpojenie a opätovné pripojenie príslušenstva
  1. Vypnite konzolu a odpojte zdroj napájania.
  2. Z prednej a zadnej strany konzoly odpojte všetko príslušenstvo vrátane káblov na prenos obrazu, sieťového kábla a zariadení USB. Nevyberajte pevný disk.
   • Konzola Xbox 360 E
   • Konzola Xbox 360 S
  1. Znova pripojte zdroj napájania konzoly a potom konzolu zapnite.
  2. Postupne pripájajte príslušenstvo, pričom začnite ovládačom. Potom zapnite konzolu a skontrolujte tlačidlo napájania konzoly.
   • Ak indikátor tlačidla napájania svieti na zeleno, pripojte ďalšie príslušenstvo.
   • Konzola Xbox 360 E: Ak po opätovnom pripojení konkrétneho príslušenstva svieti indikátor okolo tlačidla napájania alebo vysunutia na červeno, príslušenstvo je chybné a treba ho vymeniť.
   • Konzola Xbox 360 S: Ak po opätovnom pripojení konkrétneho príslušenstva svieti indikátor tlačidla napájania na červeno, príslušenstvo je chybné a treba ho vymeniť.
   • Pôvodná konzola Xbox 360: Ak po opätovnom pripojení konkrétneho príslušenstva blikajú okolo tlačidla napájania červené indikátory, príslušenstvo je chybné a treba ho vymeniť.
  3. Krok č. 4 opakujte, kým opätovne nepripojíte všetko príslušenstvo.
   • Ak po opätovnom pripojení všetkého príslušenstva ostane indikátor zdroja napájania svietiť na zeleno, problém mohlo spôsobovať voľné pripojenie príslušenstva.
   • Ak nedokážete určiť, či problém spôsobilo konkrétne príslušenstvo, mohol sa vyskytnúť problém s pevným diskom a pravdepodobne ho budete musieť vybrať z konzoly.

  Vybratie pevného disku z konzoly Xbox 360 E:

  1. Vypnite konzolu.
  2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
  3. Na pravej zadnej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku.
  4. Posúvajte uvoľňovacie tlačidlo šikmo (nadol a smerom k prednej strane konzoly) a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
  1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
  1. Pred opätovným zapnutím konzoly znova založte kryt jednotky pevného disku.

  Vybratie pevného disku z konzoly Xbox 360 S:

  1. Vypnite konzolu.
  2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
  3. Na pravej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku. Nachádza sa v blízkosti zadnej strany konzoly.
  4. Posuňte uvoľňovacie tlačidlo smerom k prednej strane konzoly a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
  1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
  1. Pred opätovným zapnutím konzoly znova založte kryt jednotky pevného disku.

  Vybratie pevného disku z pôvodnej konzoly Xbox 360:

  1. Vypnite konzolu.
  2. Vyhľadajte pevný disk na vrchnej strane konzoly (alebo na ľavej strane podľa toho, ako je konzola otočená).
   Poznámka: Niektoré konzoly Xbox 360 neobsahujú pevný disk.
  1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na pevnom disku.
  1. Vytiahnite pevný disk z konzoly.
 • Odpojenie diskov USB flash

  Odpojte všetky disky USB flash pripojené ku konzole.

  Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich krokov, senzor Kinect môže vyžadovať opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E75, alebo iným problémom?