Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba E88

Problém

Na konzole Xbox 360 môže blikať červený indikátor a môže sa zobrazovať nasledujúci kód chyby a hlásenie:

E88. Systémová chyba. Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Kód stavu: E88

Môže to znamenať, že došlo k zlyhaniu hardvéru používanej konzoly Xbox 360, ktorý vyžaduje opravu.

Riešenia

Ak chcete problém vyriešiť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

 • Riešenie 1a: Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo
  1. Vypnite konzolu a odpojte zdroj napájania.
  2. Z prednej a zadnej strany konzoly odpojte všetko príslušenstvo vrátane káblov na prenos obrazu, sieťového kábla a zariadení USB. Nevyberajte pevný disk.
  1. Znova pripojte zdroj napájania konzoly a potom konzolu zapnite.
  2. Postupne pripájajte príslušenstvo, pričom začnite ovládačom. Potom zapnite konzolu a skontrolujte tlačidlo napájania konzoly.
   • Ak indikátor tlačidla napájania svieti na zeleno, pripojte ďalšie príslušenstvo.
   • Konzola Xbox 360 E alebo Xbox 360 S: Ak po opätovnom pripojení konkrétneho príslušenstva svieti indikátor tlačidla napájania na červeno, príslušenstvo je chybné a treba ho vymeniť.
   • Pôvodná konzola Xbox 360: Ak po opätovnom pripojení konkrétneho príslušenstva blikajú okolo tlačidla napájania červené indikátory, príslušenstvo je chybné a treba ho vymeniť.
  3. Krok č. 4 opakujte, kým opätovne nepripojíte všetko príslušenstvo.
   • Ak po opätovnom pripojení všetkého príslušenstva ostane indikátor zdroja napájania svietiť na zeleno, problém mohlo spôsobovať voľné pripojenie príslušenstva a problém je už vyriešený.
   • Ak nedokážete určiť, či problém spôsobilo konkrétne príslušenstvo, mohol sa vyskytnúť problém s pevným diskom a pravdepodobne ho budete musieť vybrať z konzoly.
 • Riešenie 1b: Odpojte pevný disk konzoly

  Ak používate konzolu Xbox 360 E:

  1. Vypnite konzolu.
  2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
  3. Na pravej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku. Nachádza sa v blízkosti zadnej strany konzoly.
  4. Posúvajte uvoľňovacie tlačidlo šikmo (nadol a smerom k prednej strane konzoly) a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
  1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
  1. Pred opätovným zapnutím konzoly znova založte kryt jednotky pevného disku.

Ak používate konzolu Xbox 360 S:

 1. Vypnite konzolu.
 2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
 3. Na pravej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku. Nachádza sa v blízkosti zadnej strany konzoly.
 4. Posuňte uvoľňovacie tlačidlo smerom k prednej strane konzoly a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
 1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
 1. Pred zapnutím konzoly znova založte kryt jednotky pevného disku.

Ak používate pôvodnú konzolu Xbox 360:

 1. Vypnite konzolu.
 2. Vyhľadajte pevný disk na vrchnej strane konzoly (alebo na ľavej strane podľa toho, ako je konzola otočená).
 1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na pevnom disku.

Vytiahnite pevný disk z konzoly.

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba E88, alebo iným problémom?