Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E93

Problém

Na konzole Xbox 360 môže blikať červený indikátor a môže sa zobrazovať nasledujúci kód chyby a hlásenie:

E93. Systémová chyba. Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Kód stavu: E93

Môže to znamenať, že došlo k zlyhaniu hardvéru používanej konzoly Xbox 360, ktorý vyžaduje opravu.

Riešenia

Ak chcete problém vyriešiť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

 • Riešenie 1a: odpojenie a opätovné pripojenie príslušenstva
  1. Vypnite konzolu a odpojte zdroj napájania.
  2. Z prednej a zadnej strany konzoly odpojte všetko príslušenstvo vrátane káblov na prenos obrazu, sieťového kábla a zariadení USB. Nevyberajte pevný disk.
  1. Znova pripojte zdroj napájania konzoly a potom konzolu zapnite.
  2. Postupne pripájajte príslušenstvo, pričom začnite ovládačom. Potom zapnite konzolu a skontrolujte tlačidlo napájania konzoly.
   • Ak indikátor tlačidla napájania svieti na zeleno, pripojte ďalšie príslušenstvo.
   • Konzola Xbox 360 E alebo Xbox 360 S: Ak po opätovnom pripojení konkrétneho príslušenstva svieti indikátor tlačidla napájania na červeno, príslušenstvo je chybné a treba ho vymeniť.
   • Pôvodná konzola Xbox 360: Ak po opätovnom pripojení konkrétneho príslušenstva blikajú okolo tlačidla napájania červené indikátory, príslušenstvo je chybné a treba ho vymeniť.
  3. Krok č. 4 opakujte, kým opätovne nepripojíte všetko príslušenstvo.
   • Ak po opätovnom pripojení všetkého príslušenstva ostane indikátor zdroja napájania svietiť na zeleno, problém mohlo spôsobovať voľné pripojenie príslušenstva.
   • Ak nedokážete určiť, či problém spôsobilo konkrétne príslušenstvo, mohol sa vyskytnúť problém s pevným diskom a pravdepodobne ho budete musieť vybrať z konzoly.
 • Riešenie 1b: odpojenie pevného disku konzoly

  Ak používate konzolu Xbox 360 E:

  1. Vypnite konzolu.
  2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
  3. Na pravej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku. Nachádza sa v blízkosti zadnej strany konzoly.
  4. Posúvajte uvoľňovacie tlačidlo šikmo (nadol a smerom k prednej strane konzoly) a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
  1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
  1. Pred opätovným zapnutím konzoly znova založte kryt jednotky pevného disku.

  Ak používate konzolu Xbox 360 S:

  1. Vypnite konzolu.
  2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
  3. Na pravej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku. Nachádza sa v blízkosti zadnej strany konzoly.
  4. Posuňte uvoľňovacie tlačidlo smerom k prednej strane konzoly a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
  1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
  1. Pred zapnutím konzoly znova založte kryt jednotky pevného disku.

  Ak používate pôvodnú konzolu Xbox 360:

  1. Vypnite konzolu.
  2. Vyhľadajte pevný disk na vrchnej strane konzoly (alebo na ľavej strane podľa toho, ako je konzola otočená).
  1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na pevnom disku.

Vytiahnite pevný disk z konzoly.

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

 • Riešenie č. 2: Odpojte disky USB flash
  Odpojte všetky disky USB flash pripojené ku konzole.
  Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.
 • Riešenie č. 3: Požiadajte o opravu
  Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich riešení, konzolu Xbox 360 bude zrejme potrebné dať opraviť. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E93, alebo iným problémom?