Kódy chýb konzoly Xbox 360

Na tejto stránke

Chyby hardvéru konzoly Xbox

Ak sa vyskytne problém s hardvérom konzoly Xbox 360, na televíznej obrazovke sa môže zobraziť chybové hlásenie s kódom pozostávajúcim z troch znakov, napríklad Systémová chyba E74. V takom prípade vyhľadajte kód chyby v nasledujúcej tabuľke a oboznámte sa s ďalším postupom.

Poznámka: Ak ste na tejto stránke príslušnú chybu nenašli, vyhľadajte ju na stránke Vyhľadávanie kódov chýb a stavov.

Pôvodná konzola Xbox 360 Konzola Xbox 360 S
Pôvodná konzola Xbox 360 Konzola Xbox 360 S

Kód chyby

Pôvodná konzola Xbox 360

Konzola Xbox 360 S

E01 – E63, E65

Použite sprievodcu Sprievodca riešením problémov s blikajúcimi indikátormi. Vyberte problém Jeden blikajúci indikátor a postupujte podľa krokov uvedených v riešení.

Vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
 2. Vyberte pevný disk.
 3. Odpojte všetky disky USB flash.

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto krokov, musíte požiadať o opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo si pozrite článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

E64

Konzola vyžaduje opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo si pozrite článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka a registrácia konzoly Xbox – najčastejšie otázky.

Konzola vyžaduje opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo si pozrite článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka a registrácia konzoly Xbox – najčastejšie otázky.

E66

S konzolou Xbox 360 sa manipulovalo alebo bola upravovaná. V takom prípade sa pomocou tejto konzoly už nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, preberať systémové aktualizácie ani hrať nové hry, ktoré vyžadujú systémové aktualizácie.

Ďalšie informácie nájdete v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba E66 a jeden indikátor bliká na červeno.

S konzolou Xbox 360 sa manipulovalo alebo bola upravovaná. V takom prípade sa pomocou tejto konzoly už nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, preberať systémové aktualizácie ani hrať nové hry, ktoré vyžadujú systémové aktualizácie.

Ďalšie informácie nájdete v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba E66 a jeden indikátor bliká na červeno.

E68, E69

Použite sprievodcu Sprievodca riešením problémov s blikajúcimi indikátormi. Vyberte problém Jeden blikajúci indikátor a postupujte podľa krokov uvedených v riešení.

Vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
 2. Vyberte pevný disk.
 3. Odpojte všetky disky USB flash.
 4. Ak sa po vybratí pevného disku nezobrazí hlásenie so systémovou chybou, možno zlyhal hardvér pevného disku. Nový pevný disk pre Xbox 360 si môžete objednať zo servisného strediska Xbox online (prihláste sa pomocou konta Microsoft). Pred výmenou pevného disku, na ktorý sa vzťahuje záruka, sa vyžaduje registrácia konzoly.

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto krokov, musíte požiadať o opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo si pozrite článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka a registrácia konzoly Xbox – najčastejšie otázky.

E70, E71, E73

Použite sprievodcu Sprievodca riešením problémov s blikajúcimi indikátormi. Vyberte problém Jeden blikajúci indikátor a postupujte podľa krokov uvedených v riešení.

Vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
 2. Vyberte pevný disk.
 3. Odpojte všetky disky USB flash.

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto krokov, musíte požiadať o opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo si pozrite článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka a registrácia konzoly Xbox – najčastejšie otázky.

E74

Konzola vyžaduje opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo si pozrite článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka a registrácia konzoly Xbox – najčastejšie otázky.

Konzola vyžaduje opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo si pozrite článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka a registrácia konzoly Xbox – najčastejšie otázky.

E75 – E99

Použite sprievodcu Sprievodca riešením problémov s blikajúcimi indikátormi. Vyberte problém Jeden blikajúci indikátor a postupujte podľa krokov uvedených v riešení.

Vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
 2. Vyberte pevný disk.
 3. Odpojte všetky disky USB flash.

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto krokov, musíte požiadať o opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo si pozrite článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka a registrácia konzoly Xbox – najčastejšie otázky.

E81, E82

Použite sprievodcu Sprievodca riešením problémov s blikajúcimi indikátormi. Vyberte problém Jeden blikajúci indikátor a postupujte podľa krokov uvedených v riešení.

Vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
 2. Vyberte pevný disk.
 3. Odpojte všetky disky USB flash.

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto krokov, musíte požiadať o opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo si pozrite článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka a registrácia konzoly Xbox – najčastejšie otázky.

Chyby pri čítaní disku v konzole Xbox

Správy

Postup

 • Disk nemožno prečítať.
 • Ak chcete disk prehrať, vložte ho do konzoly Xbox 360.
 • Nerozpoznaný disk.
 • Zobrazuje sa hlásenie „Reading“ (Číta sa) a potom „Open Tray“ (Otvorte zásobník).

Použite sprievodcu Riešenie problému s diskovou jednotkou konzoly Xbox 360.

Chyby pri aktualizácii softvéru konzoly

Pri aktualizácii softvéru konzoly sa môže zobraziť chyba. Alebo sa chyba môže zobraziť po aktualizácii softvéru konzoly. Pri pokuse o prehranie disku DVD sa napríklad môže zobraziť chybové hlásenie, ktoré sa podobá na nasledujúce:

Niektoré funkcie služby Xbox chýbajú alebo sú poškodené. Ak ich chcete nahradiť, aktualizujte systém. Konzola sa teraz reštartuje.

Ak sa vyskytne niektorý z týchto problémov, pozrite si stránku Riešenie problémov s aktualizáciou konzoly Xbox 360.

Chyby senzora Kinect

Ak sa pri používaní senzora Kinect zobrazí chyba, pozrite si časť Chybové hlásenia senzora Kinect na konzole Xbox 360.

Iné chyby

Ak sa zobrazí kód chyby alebo stavu, ktorý nie je uvedený v tomto článku, skúste ho vyhľadať na stránke Vyhľadávanie kódov chýb a stavov.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Kódy chýb konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?