Na obrazovke konzoly Xbox 360 sa zobrazuje chyba „Hra sa nemohla spustiť“

Ak sa na konzole Xbox 360 pokúsite použiť funkciu panela konzoly Xbox 360 alebo hrať hru určenú pre pôvodnú konzolu Xbox, zobrazí sa toto chybové hlásenie:

Hra sa nemohla spustiť. Prevezmite hru znova. Ďalšiu pomoc nájdete na lokalite www.xbox.com/support.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Ak sa chyba zobrazuje pri používaní panela Xbox

Ak sa problém vyskytuje pri používaní funkcií panela Xbox (ako je editor avatarov alebo prihlásenie v službe Xbox Live), môže ho spôsobovať posledná aktualizácia softvéru konzoly. Ak chcete tento problém vyriešiť, odstráňte poslednú aktualizáciu a potom ju znova prevezmite. Postupujte takto:

 1. V konzole prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladací priestor).
 3. Na ovládači vykonajte akcie v tomto poradí:
  1. Stlačte ľavé predné tlačidlo.
  2. Stlačte pravé predné tlačidlo.
  3. Stlačte tlačidlo X.
  4. Stlačte ľavé predné tlačidlo.
  5. Stlačte pravé predné tlačidlo.
  6. Stlačte tlačidlo X.
 4. Zobrazí sa správa Delete System Update (Odstrániť aktualizáciu systému). Vyberte položku Yes (Áno). Konzola sa po skončení procesu reštartuje.
 5. Po reštartovaní konzoly a zobrazení výzvy prevezmite aktualizáciu znova.
  Poznámka: Aktualizáciu nemusíte prevziať okamžite. Do jej prevzatia sa však nebudete môcť prihlásiť do služby Xbox Live.

Ak sa chyba zobrazí počas hrania hry pre pôvodnú konzolu Xbox

Ak sa táto chyba zobrazí počas pokusu o hranie hry pre pôvodnú konzolu Xbox, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Aktualizujte softvér konzoly

Skontrolujte, či je softvér konzoly aktualizovaný. Podrobnosti nájdete v článku Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 2: Skontrolujte, či používate oficiálny pevný disk pre Xbox 360

Väčšinu hier pre pôvodnú konzolu Xbox môžete hrať na konzole Xbox 360, ak máte oficiálny pevný disk pre Xbox 360 a najnovší softvér konzoly. Ak máte najnovší softvér konzoly a oficiálny pevný disk pre Xbox 360, ale naďalej sa zobrazuje chyba Game could not start (Hra sa nemohla spustiť), konzola Xbox 360 hru pravdepodobne nepodporuje.

Poznámka: Konzola Xbox 360 nepodporuje všetky hry pre pôvodnú konzolu Xbox. Ďalšie informácie nájdete v článku Hranie hier pre pôvodnú konzolu Xbox na konzole Xbox 360.

Riešenie č. 3: Skúste vyčistiť disk s hrou

Ďalšie informácie o čistení diskov nájdete v časti Starostlivosť o konzolu a disky s hrami.

Riešenie č. 4: Skúste použiť iný pevný disk pre Xbox 360

Ak chcete zistiť, či problém súvisí len s pevným diskom vašej konzoly, skúste pri hraní hry použiť iný oficiálny pevný disk pre Xbox 360 (ak ho máte k dispozícii). Informácie o odpojení a pripojení pevného disku konzoly nájdete v časti Pridanie alebo vybratie pevného disku pre Xbox 360.

Ak hra funguje s iným diskom alebo na inej konzole Xbox 360, váš pevný disk pre Xbox 360 možno treba vymeniť.

Riešenie č. 5: Požiadajte o výmenu pevného disku

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich riešení, prejdite do servisného strediska online a kliknutím na položku Výmena príslušenstva v časti Zariadenia si objednajte nový pevný disk.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Na obrazovke konzoly Xbox 360 sa zobrazuje chyba „Hra sa nemohla spustiť“, alebo iným problémom?