Pri prehrávaní disku DVD alebo prenášaní filmu v aplikácii Netflix sa zobrazí chyba Nenašlo sa zabezpečené prepojenie na protokol HDCP

Ak je konzola Xbox 360 pripojená k zobrazovaciemu zariadeniu pomocou kábla HDMI, pri pokuse o prenos filmu z aplikácie Netflix alebo prehratie disku DVD sa zobrazí niektoré z týchto chybových hlásení:

Nenašlo sa zabezpečené prepojenie na protokol HDCP

Zabezpečené prepojenie na protokol HDCP sa stratilo

Môže to znamenať, že konzola Xbox 360 nedokáže vytvoriť zabezpečené prepojenie so zobrazovacím zariadením pomocou protokolu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Problém sa zvyčajne vyskytuje z niektorého z týchto dôvodov:

  • Medzi konzolou Xbox 360 a obrazovkou sa nachádza zariadenie (napríklad prepínač alebo karta prijímača), ktoré ruší pripojenie HDMI.
  • Vyskytol sa problém s káblom HDMI.
  • Obrazovka nepodporuje protokol HDCP naplno.

Riešenia

Chybu môžete skúsiť vyriešiť takto:

Riešenie č. 1: Obídenie iných zariadení

Niektoré karty prijímačov v systéme domáceho kina alebo rozvodné skrinky AV sú vybavené pripojením „HDMI pass through“. Toto pripojenie umožňuje zapojiť kábel HDMI z konzoly Xbox 360 do karty prijímača a ďalší kábel HDMI do zobrazovacieho zariadenia. Niektoré z týchto zariadení môžu zabraňovať tomu, aby sa konzola Xbox 360 na začiatku prehrávania videa správne zosynchronizovala s protokolom HDCP.

Ak chcete otestovať, či problém spôsobuje karta prijímača alebo rozvodná skrinka, skúste kábel HDMI z konzoly Xbox 360 zapojiť priamo do zobrazovacieho zariadenia. Ak sa tým problém vyrieši, obráťte sa na výrobcu karty prijímača v systéme domáceho kina alebo rozvodnej skrinky AV.

Riešenie č. 2: Kontrola, či obrazovka podporuje protokol HDCP

Niektoré obrazovky umožňujú vstup kábla HDMI, ale nepodporujú protokol HDCP naplno. V príručke alebo na webovej lokalite pre vašu obrazovku skontrolujte, či je plne kompatibilná s protokolom HDCP.

Ak obrazovka nepodporuje protokol HDCP, pripojte konzolu Xbox 360 k zobrazovaciemu zariadeniu pomocou komponentného HD AV kábla pre Xbox 360.

Riešenie č. 3: Výmena kábla HDMI

Ak obrazovka podporuje protokol HDCP a napriek priamemu pripojeniu ku konzole Xbox 360 sa vyskytuje chyba, skúste použiť iný kábel HDMI.

Ak sa problém napriek tomu nevyrieši, znova ho otestujte s iným zobrazovacím zariadením.

Poznámka: Na riešenie problému môžete použiť aj komponentný HD AV kábel pre Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prehrávaní disku DVD alebo prenášaní filmu v aplikácii Netflix sa zobrazí chyba Nenašlo sa zabezpečené prepojenie na protokol HDCP, alebo iným problémom?