Ako nakonfigurovať nastavenia bezdrôtového pripojenia v konzole Xbox 360

Prehľad

Tento článok popisuje konfiguráciu nastavení bezdrôtového pripojenia v konzole Xbox 360. Po konfigurácií nastavení bezdrôtového pripojenia sa môžete pripojiť na internet a do služby Xbox Live (ak máte prístup k bezdrôtovej sieti).

Riešenia

Ktorú konzolu máte?

Konzola Xbox 360 E
Konzola Xbox 360 E
Konzola Xbox 360 S Pôvodná konzola Xbox 360
Konzola Xbox 360 S Pôvodná konzola Xbox 360

Konzola Xbox 360 E

V konzole Xbox 360 E je zabudovaný adaptér Wi-Fi. Ak máte bezdrôtovú sieť, nič iné nepotrebujete.

Adaptér Wi-Fi zabudovaný v konzole Xbox 360 E komunikuje s bezdrôtovým smerovačom.
Adaptér Wi-Fi zabudovaný v konzole Xbox 360 E komunikuje s bezdrôtovým smerovačom.

Poznámka: Adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360 môžete používať aj s konzolou Xbox 360 E. Ak v blízkosti konzoly nie je bezdrôtový smerovač, použitím adaptéra bezdrôtovej siete môže zlepšiť jej signál. Keď ku konzole Xbox 360 E pripojíte adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360, konzola ho automaticky použije namiesto zabudovaného adaptéra Wi-Fi.

Konzola Xbox 360 S

V konzole Xbox 360 S je zabudovaný adaptér Wi-Fi. Ak máte bezdrôtovú sieť, nič iné nepotrebujete.

Adaptér Wi-Fi zabudovaný v konzole Xbox 360 S komunikuje s bezdrôtovým smerovačom.
Adaptér Wi-Fi zabudovaný v konzole Xbox 360 S komunikuje s bezdrôtovým smerovačom.

Poznámka: Adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360 môžete používať aj s konzolou Xbox 360 S. Ak v blízkosti konzoly nie je bezdrôtový smerovač, použitím adaptéra bezdrôtovej siete môže zlepšiť jej signál. Keď ku konzole Xbox 360 S pripojíte adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360, konzola ho automaticky použije namiesto zabudovaného adaptéra Wi-Fi.

Pôvodná konzola Xbox 360

Ak máte pôvodnú konzolu Xbox 360, musíte pripojiť adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360, skôr než budete môcť konzolu pripojiť k bezdrôtovej sieti:

Adaptéry bezdrôtovej siete N a G pre konzolu Xbox 360
Adaptéry bezdrôtovej siete N a G pre konzolu Xbox 360

Ďalšie informácie o adaptéroch bezdrôtovej siete N a G pre konzolu Xbox 360 nájdete v časti Pripojenie adaptéra bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360.

Konfigurácia nastavení bezdrôtového sieťového pripojenia

 1. Na paneli vyberte ponuku Settings a potom vyberte položku System.
 2. Vyberte položku Network Settings.
 3. Ak sa zobrazí výzva na výber bezdrôtovej siete, postupujte podľa týchto krokov. V opačnom prípade prejdite na krok č. 4.
  1. Vyberte názov bezdrôtovej siete.
  2. Zadajte heslo bezdrôtovej siete a vyberte položku Done (Hotovo). Konzola sa automaticky pokúsi pripojiť k službe Xbox Live.
   Poznámka: Ak sa nezobrazuje názov bezdrôtovej siete, vyberte položku Advanced Options (Rozšírené možnosti). Potom vyberte položku Specify Unlisted Network (Zadať neuvedenú sieť) a zadajte názov bezdrôtovej siete. Vyberte typ bezdrôtového zabezpečenia: WEP, WPA alebo WPA2. Prípadne vyberte možnosť No Security (Žiadne zabezpečenie), ak vaša sieť nemá heslo. Toto nastavenie typu zabezpečenia sa musí zhodovať s typom zabezpečenia bezdrôtovej siete.
  3. Vyberte položku Configure Network.
  4. Na karte Basic Settings vyberte položku Wireless Mode.
   Poznámka: Ak bezdrôtový režim nie je k dispozícii a používate čierny adaptér bezdrôtovej siete N, skúste použiť inštalačný disk softvéru dodaný s adaptérom.
  5. Vyberte položku Scan for Networks.
  6. Vyberte názov bezdrôtovej siete. Ak vaša sieť nie je uvedená v zozname, vyskúšajte nasledujúce odporúčania:
   1. Vyberte položku Specify Unlisted Network (Zadať neuvedenú sieť) a zadajte názov bezdrôtovej siete. (Nazýva sa aj identifikátor SSID (Service Set Identifier)).
   2. Vyberte typ bezdrôtového zabezpečenia: WEP, WPA alebo WPA2. Prípadne vyberte možnosť No Security (Žiadne zabezpečenie), ak vaša sieť nemá heslo.
    Ak sa vám nedarí pripojiť sa k bezdrôtovej sieti, skúste zlepšiť intenzitu bezdrôtového signálu alebo rýchlosť pripojenia.
   3. Zadajte heslo bezdrôtovej siete a potom vyberte položku Done.
    Poznámka: Dbajte na to, aby ste zadali správne heslo. Hoci môže nesprávne heslo umožniť konzole pripojiť sa k bezdrôtovej sieti, pri testovaní pripojenia k službe Xbox Live sa môže vyskytnúť chyba adresy IP.
   4. Stlačte tlačidlo B na ovládači a vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
   5. Po úspešnom pripojení k službe Xbox Live sa zobrazí táto obrazovka:

Poznámka: Ak sa pri spustení testu pripojenia k službe Xbox Live zobrazilo chybové hlásenie, pozrite si sprievodcu Riešenie chyby pripojenia k službe Xbox Live, kde nájdete postup na riešenie problémov.

 1. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes.

  Poznámka: Ak sa pri pokuse o aktualizáciu softvéru konzoly zobrazí chyba, prečítajte si časť Kód chyby po aktualizácii softvéru konzoly.

Ak potrebujete pomoc s prvým nastavením bezdrôtového pripojenia, pozrite si sprievodcu Riešenie problému s prvým pripojením k službe Xbox Live.

Ak sa vám podarilo pripojiť bezdrôtovo v minulosti, avšak teraz nie, prečítajte si sprievodcu Riešenie problému s pripojením k službe Xbox Live.

Ak sa v zozname Dostupné siete nezobrazuje názov vašej bezdrôtovej siete, prečítajte si sprievodcu Riešenie problému s pripojením k bezdrôtovej sieti.

Manuálna konfigurácia nastavení bezdrôtového sieťového pripojenia

Ak chcete manuálne konfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360, postupujte podľa týchto krokov.

Upozornenie Nesprávne nakonfigurované nastavenia bezdrôtovej siete môžu negatívne ovplyvniť výkon vašej konzoly. Tento postup odporúčame vykonať iba odborne zdatným osobám a iba v prípade, že vaša sieť vyžaduje na pripojenie k internetu manuálnu konfiguráciu nastavení. Vo väčšine prípadov dosiahnete najlepšie výsledky pomocou automatických nastavení.

 1. Na paneli prejdite do časti settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Vyberte názov bezdrôtovej siete.

  Ak sa zobrazí výzva na zadanie prístupovej frázy alebo prístupového kľúča, zadajte ju a vyberte položku Done (Hotovo). Po skončení testu stavu siete vyberte položku Continue (Pokračovať) a potom názov bezdrôtovej siete.

  Poznámka: Ak sa pri spustení testu pripojenia k službe Xbox Live zobrazilo chybové hlásenie, pozrite si sprievodcu Riešenie chyby pripojenia k službe Xbox Live, kde nájdete postup na riešenie problémov.

 4. Vyberte položku Configure Network (Konfigurácia siete). Teraz môžete manuálne nakonfigurovať nastavenia adresy IP, adresy DNS serverov, nastavenia protokolu PPPoE, alebo svoju adresu MAC.

  Nižšie nájdete postup pre jednotlivé nastavenia.

  Manuálne nastavenie adresy IP

  1. Na karte Basic Settings (Základné nastavenia) vyberte položku IP Settings (Nastavenie protokolu IP).
  2. Pod položkou Edit IP Settings (Nastavenia adresy IP) vyberte položku Manual (Manuálne).
   • Na manuálne nastavenie adresy IP vyberte položku IP Address (Adresa IP), zadajte adresu IP, vyberte položku Done (Hotovo) a znovu vyberte položku Done (Hotovo).
   • Na manuálne nastavenie masky podsiete vyberte položku Subnet Mask (Maska podsiete), zadajte masku podsiete, vyberte položku Done (Hotovo) a znovu vyberte položku Done (Hotovo).
   • Na manuálne nastavenie brány vyberte položku Gateway (Brána), zadajte adresu predvolenej brány, vyberte položku Done (Hotovo) a znovu vyberte položku Done (Hotovo).

  Manuálne nastavenie servera DNS

  1. Na karte Basic Settings (Základné nastavenia) vyberte položku DNS Settings (Nastavenia servera DNS).
  2. Pod položkou Edit DNS Settings (Nastavenia servera DNS) vyberte položku Manual (Manuálne).
  3. Vyberte položku Primary DNS Server (Primárny server DNS), zadajte adresu primárneho servera DNS a vyberte položku Done (Hotovo).
  4. Vyberte položku Secondary DNS Server (Sekundárny server DNS), zadajte adresu sekundárneho servera DNS, vyberte položku Done (Hotovo) a znovu vyberte položku Done (Hotovo).

  Manuálne nastavenie protokolu PPPoE

  1. Na karte Configure Network (Konfigurácia siete) vyberte kartu Additional Settings (Ďalšie nastavenia).
  2. Vyberte možnosť PPPoE settings (Nastavenia protokolu PPPoE).
  3. Vyberte položku User Name (Meno používateľa), zadajte meno používateľa pre nastavenia PPPoE a vyberte položku Done (Hotovo).
  4. Vyberte položku Password (Heslo), zadajte heslo pre nastavenia PPPoE a vyberte položku Done (Hotovo).
  5. Vyberte položku Service Name (Názov služby), zadajte názov služby PPPoE, vyberte položku Done (Hotovo) a znovu vyberte položku Done (Hotovo).

  Manuálne nastavenie adresy MAC

  1. Na karte Configure Network (Konfigurácia siete) vyberte kartu Additional Settings (Ďalšie nastavenia).
  2. Vyberte položku Advanced settings (Rozšírené nastavenia).
  3. Vyberte položku Alternate Mac Address (Alternatívna adresa Mac), zadajte adresu MAC, vyberte položku Done (Hotovo) a znovu vyberte položku Done (Hotovo).

  Manuálne nastavenie adresy hostiteľa

  1. Na karte Configure Network (Konfigurácia siete) vyberte kartu Additional Settings (Ďalšie nastavenia).
  2. Vyberte položku Advanced settings (Rozšírené nastavenia).
  3. Vyberte položku Host Name (Názov hostiteľa), zadajte názov hostiteľa, vyberte položku Done (Hotovo) a znovu vyberte položku Done (Hotovo).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ako nakonfigurovať nastavenia bezdrôtového pripojenia v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?