Zdieľať túto stránku

Pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live pomocou počítača Mac namiesto smerovača

Prehľad

Ak chcete pripojiť konzolu k službe Xbox Live a nemáte smerovač, môžete pripojiť konzolu k počítaču Mac a zdieľať jeho internetové pripojenie.

Poznámka: Ak máte káblový alebo bezdrôtový smerovač, prečítajte si článok Riešenie problému s prvým pripojením konzoly Xbox 360.

Na tejto stránke

Mac OS X Snow Leopard: Zdieľanie internetového pripojenia

Ak je počítač Mac pripojený na internet a má nainštalovanú kartu AirPort Card a port Ethernet, môžete zdieľať internetové pripojenie počítača Mac s konzolou Xbox 360. Tento článok popisuje pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live použitím počítača Mac namiesto smerovača.

Krok 1: Pripojenie sieťového kábla a zapnutie zdieľania internetu

 1. Jeden koniec sieťového kábla pripojte do zadnej strany konzoly Xbox 360.
 2. Opačný koniec kábla pripojte do portu Ethernet na počítači Mac.
 3. V počítači so systémom Mac vyberte položku Apple, kliknite na položku System Preferences (Predvoľby systému) a potom kliknite na položku Sharing (Zdieľanie).
 4. Vyberte možnosť Internet Sharing (Zdieľanie internetu).
 5. V zozname Share your connection from (Zdieľajte pripojenie z) vyberte voľbu AirPort.
 6. V zozname To computers using (S počítačmi používajúcimi) vyberte možnosť Ethernet Adaptor (en2) (Ethernetový adaptér).
Na obrazovke zdieľania v systéme Mac OS X je začiarknuté políčko „Internet Sharing” (Zdieľanie internetu).

Krok 2: Získanie adresy servera DNS pre počítač Mac

Ďalším krokom je získanie adresy servera DNS vášho počítača Mac. Postupujte takto:

 1. V počítači so systémom Mac vyberte položku Apple, kliknite na položku System Preferences (Predvoľby systému) a potom kliknite na položku Network (Sieť).
 2. Vyberte položku Wi-Fi.
 3. Kliknite na položku DNS a potom si poznačte zoznam čísel uvedených v časti „DNS servers“ (Servery DNS).
Na karte DNS obrazovky Network (Sieť) v systéme Mac OS X je zobrazený zoznam adries IP pripojených serverov DNS.
 1. Kliknite na tlačidlo OK.
 2. Zvoľte voľbu Ethernet.
 3. Kliknite na možnosť TCP/IP a potom nastavte položku Configure IPv4 (Konfigurácie IPv4) na možnosť Off (Vypnuté).
 4. Kliknite na voľbu Apply (Použiť).
Na obrazovke Network (Sieť) v systéme Mac OS X sa zobrazuje stav pripojenia vášho počítača. Na ľavej strane sa nachádza zoznam typov pripojenia, napríklad Ethernet, Wi-Fi alebo FireWire. V spodnej časti sú tlačidlá Apply (Použiť), Revert (Vrátiť) a Assist me (Pomôžte mi).

Krok 3: Nastavenia siete v konzole Xbox 360

Posledný krok je konfigurácia sieťových nastavení v konzole Xbox 360:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings(Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť).
 4. Vyberte položku Configure Network (Konfigurovať sieť).
 5. Na karte Basic Settings (Základné nastavenia) vyberte položku IP Settings (Nastavenia protokolu IP).
 6. Vyberte položku Manual (Manuálne) a potom položku IP Address (Adresa IP).
 7. Zadajte hodnotu 192.168.2.2 a vyberte položku Done (Hotovo).
 8. Vyberte položku Subnet Mask (Maska podsiete), zadajte hodnotu 255.255.255.0 a vyberte položku Done (Hotovo).
 9. Vyberte položku Gateway (Brána), zadajte hodnotu 192.168.2.1 a vyberte položku Done (Hotovo).
 10. Na karte Basic Settings (Základné nastavenia) vyberte položku DNS Settings (Nastavenia servera DNS).
 11. Vyberte položku Manual (Manuálne).
 12. Vyberte položku Primary DNS Server (Primárny server DNS).
 13. Zadajte číslo, ktoré ste si zapísali v kroku č. 2: Získanie adresy servera DNS (predchádzajúca časť), a vyberte položku Done (Hotovo).
 14. Znova vyberte položku Done (Hotovo).
 15. Stlačte tlačidlo B na ovládači a vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Teraz by mala konzola zdieľať internetové pripojenie, ktoré používa počítač Mac. Vaša konzola Xbox 360 môže použiť toto zdieľané pripojenie na pripojenie sa k službe Xbox Live.

Ak budete potrebovať ďalšiu pomoc, zverejnite správu vo fórach pre konzolu Xbox. V našich fórach nájdete témy s informáciami a skúsených hráčov, ktorí vám radi pomôžu.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live pomocou počítača Mac namiesto smerovača, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku