Pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live pomocou počítača Mac namiesto smerovača

Prehľad

Ak chcete pripojiť konzolu k službe Xbox Live a nemáte smerovač, môžete pripojiť konzolu k počítaču Mac a zdieľať jeho internetové pripojenie.

Poznámka: Ak máte káblový alebo bezdrôtový smerovač, prečítajte si článok Riešenie problému s prvým pripojením konzoly Xbox 360.

Na tejto stránke

Mac OS X Snow Leopard: Zdieľanie internetového pripojenia

Ak je počítač Mac pripojený na internet a má nainštalovanú kartu AirPort Card a port Ethernet, môžete zdieľať internetové pripojenie počítača Mac s konzolou Xbox 360. Tento článok popisuje pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live použitím počítača Mac namiesto smerovača.

Krok 1: Pripojenie sieťového kábla a zapnutie zdieľania internetu

 1. Jeden koniec sieťového kábla pripojte do zadnej strany konzoly Xbox 360.
 2. Opačný koniec kábla pripojte do portu Ethernet na počítači Mac.
 3. V počítači so systémom Mac vyberte položku Apple, kliknite na položku Predvoľby systému a potom kliknite na položku Zdieľanie.
 4. Vyberte možnosť Zdieľanie internetu.
 5. V zozname Zdieľajte pripojenie z vyberte položku AirPort.
 6. V zozname S počítačmi používajúcimi vyberte možnosť Ethernetový adaptér (en2).
Na obrazovke zdieľania v systéme Mac OS X je začiarknuté políčko Zdieľanie internetu.

Krok 2: Získanie adresy servera DNS pre počítač Mac

Ďalším krokom je získanie adresy servera DNS vášho počítača Mac. Postupujte takto:

 1. V počítači so systémom Mac vyberte položku Apple, kliknite na položku Predvoľby systému a potom kliknite na položku Sieť.
 2. Vyberte položku Wi-Fi.
 3. Kliknite na položku DNS a potom si poznačte zoznam čísel uvedených v časti Servery DNS.
Na karte DNS obrazovky Sieť v systéme Mac OS X je zobrazený zoznam adries IP pripojených serverov DNS.
 1. Kliknite na tlačidlo OK.
 2. Zvoľte voľbu Ethernet.
 3. Kliknite na možnosť TCP/IP a potom nastavte položku Konfigurácie IPv4 na možnosť Vypnuté.
 4. Kliknite na voľbu Použiť.
Na obrazovke Sieť v systéme Mac OS X sa zobrazuje stav pripojenia vášho počítača. Na ľavej strane sa nachádza zoznam typov pripojenia, napríklad Ethernet, Wi-Fi alebo FireWire. V spodnej časti sú tlačidlá Použiť, Vrátiť a Pomôžte mi.

Krok 3: Nastavenia siete v konzole Xbox 360

Posledný krok je konfigurácia sieťových nastavení v konzole Xbox 360:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Nastavenia systému.
 2. Vyberte položku Nastavenia siete.
 3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Káblová sieť.
 4. Vyberte položku Konfigurovať sieť.
 5. Na karte Základné nastavenia vyberte položku Nastavenia protokolu IP.
 6. Vyberte položku Manuálne a potom položku Adresa IP.
 7. Zadajte hodnotu 192.168.2.2 a vyberte položku Hotovo.
 8. Vyberte položku Maska podsiete, zadajte hodnotu 255.255.255.0 a vyberte položku Hotovo.
 9. Vyberte položku Brána, zadajte hodnotu 192.168.2.1 a vyberte položku Hotovo.
 10. Na karte Základné nastavenia vyberte položku Nastavenia servera DNS.
 11. Vyberte položku Manuálne.
 12. Vyberte položku Primárny server DNS.
 13. Zadajte číslo, ktoré ste si zapísali v kroku č. 2: Získanie adresy servera DNS (predchádzajúca časť), a vyberte položku Hotovo.
 14. Znova vyberte položku Hotovo.
 15. Stlačte tlačidlo B na ovládači a vyberte položku Test pripojenia k službe Xbox Live.

Teraz by mala konzola zdieľať internetové pripojenie, ktoré používa počítač Mac. Vaša konzola Xbox 360 môže použiť toto zdieľané pripojenie na pripojenie sa k službe Xbox Live.

Ak budete potrebovať ďalšiu pomoc, zverejnite správu vo fórach pre konzolu Xbox. V našich fórach nájdete témy s informáciami a skúsených hráčov, ktorí vám radi pomôžu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live pomocou počítača Mac namiesto smerovača, alebo iným problémom?