Najčastejšie otázky týkajúce sa útokov DoS a DDoS v konzole Xbox 360

Prehľad

Ak hráte hry v službe Xbox Live, môžete sa stretnúť s útokom zahltením služby (DoS) alebo s distribuovaným útokom zahltením služby (DDoS). Tieto typy útokov môžu spôsobiť, že konzola Xbox 360 alebo počítač sa dočasne nebudú môcť pripojiť na internet alebo k službe Xbox Live.

Ak nemáte konto Xbox Live, konzola Xbox 360 môže byť vystavená útokom typu DoS alebo DDoS z iného konta Xbox Live. Tieto útoky sa niekedy využívajú ako forma odplaty medzi hráčmi v službe Xbox Live.

Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou útoku DoS alebo DDoS, odporúčame obnoviť nastavenia internetového smerovača a obrátiť sa na poskytovateľa internetových služieb. Ak viete, kto inicioval útok DoS alebo DDoS, môžete tiež poslať posudok na hráča do služby Xbox Live. Odporúčame vyhýbať sa ďalším kontaktom s útočníkom.

Na tejto stránke

Čo je útok DoS alebo DDoS?

V prípade útoku typu DoS zaplaví útočník adresu IP cieľového zariadenia (zvyčajne je to konzola Xbox 360 alebo počítač) neužitočnými externými žiadosťami o komunikáciu. Zariadenie sa v dôsledku toho nemôže pripojiť na internet, a teda ani k službe Xbox Live. Takýto útok nie je smerovaný na službu Xbox Live. Je smerovaný na adresu IP cieľového zariadenia.

V prípade útoku DDoS útočník použiva škodlivý kód nainštalovaný na viacerých počítačoch, ktorý slúži na identifikáciu cieľového zariadenia a na útoky na ne. Útočníci, ktorí iniciujú útok DDoS, chcú dosiahnuť väčší účinok na cieľové zariadenie ako pri útoku DoS, ktorý je vedený z jediného zariadenia.

Ako zistím, či som sa stal(a) obeťou útoku?

Ak konzola Xbox 360 čelí útoku typu DoS alebo DDoS, pravdepodobne sa z nej nebudete môcť pripojiť k službe Xbox Live. V celej domácnosti bude nefunkčné pripojenie na internet.

Čo mám robiť, ak sa zdá, že na mňa niekto útočí?

Ak si myslíte, že vaša konzola Xbox 360 alebo počítač čelí týmto typom útokov, mali by ste postupovať nasledovne:

 • Resetujte internetový smerovač:
  • Odpojte napájací kábel zo zadnej časti smerovača. (Ak máte smerovač aj modem, odpojte napájací kábel z obidvoch zariadení.)
  • Počkajte aspoň 5 minút a potom najprv pripojte k elektrickej sieti modem. Počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
  • Pripojte smerovač a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
 • Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
 • Ak poznáte identitu útočníka stojaceho za útokom typu DoS alebo DDoS, postupujte nasledovne:
  • Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb útočníka.
  • Podajte sťažnosť prostredníctvom služby Xbox. (Ďalšie informácie nájdete v článku Nahlásenie zneužitia služby Xbox Live.) Pri vypĺňaní formulára sťažnosti vyberte kategóriu „nepovolená manipulácia“.
 • Pri ďalšom používaní služby Xbox Live sa vyhnite kontaktu s týmto hráčom.

Ako môžem útoky zastaviť?

Ak momentálne čelíte útoku typu DoS alebo DDoS, skúste resetovať internetový smerovač a DSL alebo káblový modem. (Pozrite si časť „Čo mám robiť, ak sa zdá, že na mňa niekto útočí?“ uvedenú vyššie.) Problémy spojené s útokom sa tým môžu vyriešiť. Na účely správneho resetovania je potrebné odpojiť zdroj napájania na 5 až 10 minút. Zvýši sa tak pravdepodobnosť priradenia novej adresy IP, ku ktorej už útočník nebude mať prístup.

Ak ste vyskúšali postup uvedený vyššie a útoky typu DoS alebo DDoS stále pokračujú, nahláste ich svojmu poskytovateľovi internetových služieb.

Ako zistím, kto na mňa zaútočil?

Ak chcete zistiť totožnosť osoby, ktorá iniciovala útoky typu DoS alebo DDoS na vašu konzolu Xbox 360 alebo počítač, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.

Poznámka: útoky typu DoS a DDoS sa niekedy využívajú ako forma odplaty po hraní hier online s viacerými hráčmi. Útočníci vykonávajúci útoky typu DoS alebo DDoS sa tiež niekedy vyhrážajú hráčom, na ktorých zariadenia neskôr zaútočia, poznámkami typu „Odnesie si to tvoja adresa IP“, „Zaplavím tvoju adresu IP“ alebo „Odstavím ťa od internetu“.

Ak si myslíte, že poznáte identitu útočníka, môžete odoslať posudok na hráča. Odporúčame vyhnúť sa ďalším kontaktom s vyhrážajúcim sa hráčom a hrať online hry len s priateľmi a dôveryhodnými osobami.

Dokáže pracovník podpory zistiť, či som sa stal obeťou útoku?

Ak je vaša konzola Xbox 360 alebo počítač obeťou útoku typu DoS alebo DDoS, pracovníci podpory pre konzoly Xbox nemôžu zistiť identitu útočníka.

Ak chcete zistiť identitu útočníka stojaceho za útokom typu DoS alebo DDoS, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.

Čo môže urobiť služba Xbox Live na predchádzanie podobným útokom?

Útoky typu DoS a DDoS sa neuskutočňujú v službe Xbox Live. Ich cieľom je adresa IP atakovaného zariadenia.

Ďalšie informácie o predchádzaní útokom DoS a DDoS vám oznámi poskytovateľ internetových služieb.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Najčastejšie otázky týkajúce sa útokov DoS a DDoS v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?