Sieťové porty konzoly Xbox 360 a konfigurácie smerovača pre službu Xbox Live

Prehľad presmerovania portov

Ak máte bránu firewall alebo sieťový hardvér, napríklad smerovač, možno budete musieť zmeniť konfiguráciu, aby váš počítač alebo konzola Xbox 360 komunikovala so službou Xbox Live. Táto zmena konfigurácie sa niekedy označuje ako otvorenie alebo presmerovanie portov.

Služba Xbox Live vyžaduje, aby boli otvorené tieto porty:

  • port 88 (UDP),
  • port 3074 (UDP a TCP),
  • port 53 (UDP a TCP),
  • port 80 (TCP),

Poznámka: Ak nemôžete viesť rozhovor s osobou používajúcou videokomunikáciu, možno budete musieť otvoriť port 1863 (UDP a TCP).

Ak sa k sieti pripájate v práci alebo škole, o otvorenie portov uvedených vyššie používaných službou Xbox Live požiadajte správcu siete.

Ak sa pri pripájaní k službe Xbox Live zobrazí upozornenie prekladača sieťových adries, prečítajte si článok Riešenie chyby prekladu sieťových adries pre konzolu Xbox 360.

Nastavenie presmerovania portov pre konzolu Xbox 360

Informácie o otváraní portov v smerovači môžete nájsť aj na webovej lokalite Port Forward. Pokyny pre svoj smerovač nájdete na stránke Port Forwarding Guides for Xbox Live 360 (Príručky k presmerovaniu portov pre službu Xbox Live 360).

Ak v zozname na webovej lokalite Port Forward nie je váš smerovač uvedený, požiadajte o pomoc s otváraním sieťových portov poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.

Poznámka: Webová lokalita Port Forward je k dispozícii iba v angličtine. Ak chcete obsah lokality preložiť, skopírujte a prilepte adresu URL (www.portforward.com) do prekladacieho nástroja, napríklad do programu Bing Translator.

Konfigurácia smerovačov pre konzolu Xbox 360

Informácie o tom, ako možno konfigurovať kompatibilný sieťový hardvér, nájdete vo fórach s informáciami o sieťovom hardvéri.

Poznámka: Fóra sú dostupné iba v angličtine. Ak chcete príspevky vo fórach preložiť, skopírujte a prilepte adresu URL do prekladacieho nástroja, napríklad do programu Bing Translator.

Spoločnosť Microsoft sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z používania softvéru, riešení, služieb a školení tretích strán uvedených na lokalite. Všetky softvérové produkty, riešenia, služby a školenia sa poskytujú „tak, ako sú“ a bez záruky, pokiaľ ju neposkytuje tretia strana, ktorá ich vytvorila.

Spoločnosť Microsoft poskytuje kontaktné informácie tretích strán preto, aby vám pomohla pri hľadaní technickej podpory. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft nezaručuje presnosť kontaktných informácií tretích strán.

Fóra pre konzolu Xbox

Okrem toho môžete navštíviť fóra pre konzolu Xbox na lokalite Xbox.com. Fóra obsahujú odpovede na najčastejšie otázky a navštevujú ich hráči s bohatými vedomosťami, ktorí vám radi pomôžu.

Poznámka: Fóra sú dostupné iba v angličtine. Ak chcete príspevky vo fórach preložiť, skopírujte a prilepte adresu URL do prekladacieho nástroja, napríklad do programu Bing Translator.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Sieťové porty konzoly Xbox 360 a konfigurácie smerovača pre službu Xbox Live , alebo iným problémom?