Systémy hodnotenia hier používané konzolou Xbox 360

Môžete nastaviť typ filmu na disku DVD a herného obsahu, ktorý možno prehrávať pomocou systému Xbox 360 video game and entertainment system. Pre hry vo väčšine oblastí a pre hry a filmy na diskoch DVD v Spojených štátoch, Japonsku a Kanade môžete vybrať úrovne rodičovskej kontroly. Ďalšie informácie o spôsobe nastavenia úrovní rodičovskej kontroly nájdete v návode na používanie konzoly Xbox 360.

Poznámka: Nastavením rodičovskej kontroly neovplyvníte obmedzenia pre hry alebo disky DVD, ktoré neboli vyrobené pre vašu oblasť.

Hodnotenia hier

Funkcia rodičovskej kontroly pre hry je k dispozícii v týchto oblastiach:

 • Austrália: systém hodnotenia OFLC
 • Kanada: systém hodnotenia ESRB
 • Európska únia: systém hodnotenia PEGI
 • Fínsko: systém hodnotenia PEGI-Finland
 • Nemecko: systém hodnotenia USK
 • Írsko: konzola Xbox 360 používa systémy hodnotenia PEGI a BBFC. Ak je na obale hry uvedené hodnotenie PEGI aj BBFC, použije sa hodnotenie BBFC.
 • Japonsko: systém hodnotenia CERO
 • Latinská Amerika: systém hodnotenia ESRB
 • Nový Zéland: systém hodnotenia OFLC
 • Portugalsko: systém hodnotenia PEGI-Portugal
 • Južná Afrika: systém hodnotenia FPB
 • Spojené kráľovstvo: konzola Xbox 360 používa systémy hodnotenia PEGI a BBFC. Ak je na obale hry uvedené hodnotenie PEGI aj BBFC, použije sa hodnotenie BBFC.
 • Spojené štáty: systém hodnotenia ESRB

V týchto oblastiach je na obale hry pre konzolu Xbox 360 vždy vyznačené hodnotenie hry.

V Kórei je na obaloch hier pre konzolu Xbox 360 vyznačené hodnotenie KMRB, hoci ho konzola Xbox 360 pri rodičovskej kontrole nepresadzuje.

V týchto oblastiach sú vždy vyznačené hodnotenia všetkých hier na stránkach Xbox Store.

Hodnotenie filmov

Funkcia rodičovskej kontroly pre filmy na diskoch DVD je k dispozícii v týchto oblastiach:

 • Kanada: systém hodnotenia MPAA pre filmy na diskoch DVD z oblasti 1.
 • Japonsko: konzola Xbox 360 podporuje japonský číselný systém hodnotenia pre filmy na diskoch DVD z oblasti 2.
 • Spojené štáty: konzola Xbox 360 podporuje systém hodnotenia MPAA pre filmy na diskoch DVD z oblasti 1.

Systémy hodnotenia

ESRB

Entertainment Software Rating Board

Kde sa používa: Kanada, Spojené štáty. Konzola Xbox 360 používa tento systém hodnotenia aj pre hry distribuované v Latinskej Amerike.

Webová lokalita alebo ďalšie informácie: http://www.esrb.org

Hodnotenia: Konzola Xbox 360 podporuje hodnotenie podľa veku.

Poznámka: Ak hodnotenie nie je uvedené, znamená to, že konzolu Xbox 360 musíte nastaviť na prehrávanie herného obsahu bez obmedzení, aby ste hru mohli hrať.

 • EC malé deti
 • E všetci
 • E10 všetci vo veku 10+
 • T dospievajúci
 • M dospelí
 • RP bez hodnotenia

MPAA

Motion Picture Association of America

Kde sa používa: Kanada, Spojené štáty. Filmy na diskoch DVD z oblasti 1.

Webová lokalita alebo ďalšie informácie: http://www.mpaa.org/

Hodnotenia: Konzola Xbox 360 podporuje hodnotenie podľa veku.

Poznámka: Ak hodnotenie nie je uvedené, znamená to, že konzolu Xbox 360 musíte nastaviť na prehrávanie herného obsahu bez obmedzení, aby ste hru mohli hrať.

 • G bežné publikum (bez uvedenia konkrétneho veku)
 • PG odporúča sa posúdenie rodičov (bez uvedenia konkrétneho veku)
 • PG-13 nemusí byť vhodné pre deti do 13 rokov
 • R v prípade osôb do 17 rokov sa vyžaduje prítomnosť rodiča alebo dospelej osoby
 • NC-17 17+

PEGI

Pan European Game Information

Kde sa používa: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko*, Francúzsko, Grécko, Írsko*, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko*, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo*

Webová lokalita alebo ďalšie informácie: http://www.pegi.info/en/index/

Hodnotenia: Konzola Xbox 360 podporuje hodnotenie podľa veku.

Poznámka: Ak hodnotenie nie je uvedené, znamená to, že konzolu Xbox 360 musíte nastaviť na prehrávanie herného obsahu bez obmedzení, aby ste hru mohli hrať.

 • 3+
 • 7+
 • 12+
 • 16+
 • 18+

*Poznámky: Hodnotenie PEGI vo Fínsku má mierne odlišnú stupnicu:

 • 16+ je 15+
 • 12+ je 11+

Hodnotenie PEGI v Portugalsku má mierne odlišnú stupnicu:

 • 3+ je 4+
 • 7+ je 6+
V Spojenom kráľovstve a Írsku sa pridávajú určité hodnotenia BBFC, ako je to uvedené v časti BBFC.

BBFC

British Board of Film Classification

Oblasti používania: Írsko, Spojené kráľovstvo

Webová lokalita alebo ďalšie informácie: http://www.bbfc.co.uk/

Hodnotenia: Konzola Xbox 360 podporuje hodnotenie podľa veku.

Poznámka: Ak hodnotenie nie je uvedené, znamená to, že konzolu Xbox 360 musíte nastaviť na prehrávanie herného obsahu bez obmedzení, aby ste hru mohli hrať.

 • U (4+) univerzálne
 • PG (8+) posúdenie rodičov (8+)
 • 12 Film by mali sledovať diváci do 12 rokov len so súhlasom a pod dohľadom dospelej osoby.
 • 15 (15+) Film by nemali sledovať diváci do 15 rokov.
 • 18 Film by nemali sledovať diváci do 18 rokov.

Poznámka: V Írsku a Spojenom kráľovstve sa používa aj systém hodnotenia PEGI. Konzola Xbox 360 preto k existujúcim obmedzeniam veku 3+, 7+, 12+, 16+, a 18+ podľa systému PEGI pridáva obmedzenia veku 4+, 8+, a 15+ podľa systému BBFC.

USK

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle

Oblasti používania: Nemecko

Webová lokalita alebo ďalšie informácie: http://www.usk.de

Hodnotenia: Konzola Xbox 360 podporuje hodnotenie podľa veku.

Poznámka: Ak hodnotenie nie je uvedené, znamená to, že konzolu Xbox 360 musíte nastaviť na prehrávanie herného obsahu bez obmedzení, aby ste hru mohli hrať.

 • Všetky vekové kategórie
 • 6+
 • 12+
 • 16+
 • 18+

CERO

Computer Entertainment Rating Organization

Oblasti používania: Japonsko

Webová lokalita alebo ďalšie informácie: http://www.cero.gr.jp

Hodnotenia: Konzola Xbox 360 podporuje hodnotenie podľa veku.

Poznámka: Ak hodnotenie nie je uvedené, znamená to, že konzolu Xbox 360 musíte nastaviť na prehrávanie herného obsahu bez obmedzení, aby ste hru mohli hrať.

 • Všetky vekové kategórie
 • 12 rokov a viac
 • 15 rokov a viac
 • 18 rokov a viac

OFLC

Office of Film and Literature Classification

Oblasti používania: Nový Zéland

Webová lokalita alebo ďalšie informácie: http://www.censorship.govt.nz/

Hodnotenia: Konzola Xbox 360 podporuje hodnotenie podľa veku.

Poznámka: Ak hodnotenie nie je uvedené, konzolu Xbox 360 musíte nastaviť na prehrávanie herného obsahu bez obmedzení, aby ste hru mohli hrať.

 • G Táto kategória môže byť vhodná pre všetky osoby do 15 rokov. Možno ju rozpoznať podľa nasledujúcich slov na obale alebo v reklame: "Vhodné pre všetky vekové kategórie."
 • PG Táto kategória znamená, že pri mladšom publiku sa odporúča posúdenie rodičom alebo zákonným zástupcom. Je dôležité si zapamätať, že hry s označením PG môžu byť zamerané na dospelé publikum. Skôr ako príslušnú hru dovolíte deťom hrať, oboznámte sa s jej obsahom.
 • M Táto kategória môže byť vhodná pre osoby nad 16 rokov.
 • Restricted 13 18 Táto kategória sa obmedzuje na osoby, ktoré sú staršie ako uvedený vek.

ACB

Australian Classification Board

Oblasti používania: Austrália

Webová lokalita alebo ďalšie informácie: http://www.classification.gov.au/

Hodnotenia: Konzola Xbox 360 podporuje hodnotenie podľa veku.

Poznámka: Ak hodnotenie nie je uvedené, konzolu Xbox 360 musíte nastaviť na prehrávanie herného obsahu bez obmedzení, aby ste hru mohli hrať.

 • G – všeobecné Táto kategória je vhodná pre všetkých. Produkty s označením G môžu obsahovať zaraditeľné prvky, napríklad jazyk alebo motívy, s veľmi miernym vplyvom. Obsah niektorých počítačových hier zaradených do kategórie G však nemusí zaujímať deti.
 • PG posúdenie rodičov Vplyv tejto kategórie môže byť takisto mierny. Obsah príslušných produktov však môže deti miasť alebo znervózňovať, a preto môže vyžadovať posúdenie rodičmi alebo zákonnými zástupcami. Produkty môžu obsahovať zaraditeľné prvky, napríklad jazyk alebo motívy, s miernym vplyvom. Hranie týchto hier osobami mladšími ako 15 rokov bez posúdenia rodičmi alebo zákonnými zástupcami sa neodporúča.
 • M dospelí Obsah tejto kategórie môže mať mierny vplyv a odporúča sa pre dospievajúce osoby, ktoré dovŕšili aspoň 15 rokov. Deti do 15 rokov môžu takýto materiál legálne používať, pretože ide o poradnú kategóriu. Počítačové hry s označením M však môžu obsahovať zaraditeľné prvky, napríklad násilie alebo nahotu, s miernym vplyvom, ktoré sa pre deti do 15 rokov neodporúčajú. Rodičia alebo zákonní zástupcovia by mali získať ďalšie informácie o konkrétnom obsahu počítačovej hry, skôr než sa rozhodnú, či je takýto materiál pre ich dieťa vhodný.
 • MA 15+ Obsah tejto kategórie je hrubý a zákonom sa obmedzuje na osoby, ktoré dovŕšili aspoň 15 rokov. Môže obsahovať zaraditeľné prvky, napríklad sexuálne scény alebo užívanie drog, so silným vplyvom. Skôr než si príslušná osoba požičia alebo kúpi počítačovú hru s označením MA 15+, môže sa od nej požadovať doklad preukazujúci jej vek. Deti mladšie ako 15 rokov si môžu materiál zaradený do kategórie MA 15+ kúpiť iba v spoločnosti rodiča alebo zákonného zástupcu. Zákonný zástupca musí byť dospelou osobou, ktorá vykonáva rodičovskú kontrolu osoby mladšej ako 15 rokov. Zákonný zástupca musí mať minimálne 18 rokov.

FPB

Film and Publication Board

Oblasti používania: Južná Afrika

Webová lokalita alebo ďalšie informácie: http://www.fpb.gov.za

Hodnotenia: Konzola Xbox 360 podporuje hodnotenie podľa veku.

Poznámka: Ak hodnotenie nie je uvedené, znamená to, že konzolu Xbox 360 musíte nastaviť na prehrávanie herného obsahu bez obmedzení, aby ste hru mohli hrať.

 • A Vhodné pre všetky vekové kategórie
 • 13 Nevhodné pre deti do 13 rokov
 • 16 Nevhodné pre deti do 16 rokov
 • 18 Nevhodné pre deti do 18 rokov

Podpora rodičovskej kontroly v tichomorských krajinách

V tichomorských krajinách, napríklad v Hongkongu, Kórei, Singapure alebo na Taiwane, neplatí žiadny oficiálne prijatý systém hodnotenia videohier.

V Kórei sa navyše nepodarilo zabezpečiť podporu systému hodnotenia KMRB v hardvéri konzoly Xbox 360, skôr než sa konzola začala predávať. Hodnotenie KMRB je však na obaloch hier výrazne vyznačené.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Systémy hodnotenia hier používané konzolou Xbox 360, alebo iným problémom?