Ako nastaviť rodinný časovač v konzole Xbox 360

V nasledujúcom videu získate informácie o rodinnom časovači.

Pozrite si video Nastavenie rodinného časovača na obmedzenie času hrania. Poznámka: Toto video je k dispozícii len v angličtine.

Pomocou rodinného časovača môžete obmedziť, koľko času denne alebo týždenne môže vaša rodina používať konzolu. Členovia rodiny si môžu zobraziť zostávajúci čas stlačením tlačidla sprievodcu na ovládači Xbox. Po uplynutí času sa konzola vypne a nemožno ju používať znovu až kým rodinný časovač automaticky nenastaví ďalší deň alebo týždeň.

Nastavenie rodinného časovača

  1.  V konzole prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Family (Rodina).
  2.  Výberom položky On (Zapnúť) zapnite položku Console Safety (Bezpečnosť konzoly).
  3.  Na ovládači zadajte štvormiestny prístupový kód.
  4.  Vyberte položku Family Timer (Rodinný časovač).
  5.  Vyberte, či chcete nastaviť denný alebo týždenný časovač.
  6.  Pomocou ľavej páčky zvýšte alebo znížte časový rozsah a potom vyberte položku Continue (Pokračovať).
  7.  Vyberte položku Save and Exit (Uložiť a skončiť).

Ak je rodinný časovač zapnutý, 1 hodinu, 30 minút, 15 minút a 5 minút pred uplynutím času sa zobrazí oznámenie. Vďaka tomu sú hráči v dostatočnom predstihu upozornení na to, aby uložili svoje hry. Keď sa však zobrazí jedno z týchto upozornení, môžete pridať čas alebo úplne zakázať časovač zadaním prístupového kódu.

Pridanie času alebo odstavenie rodinného časovača

  1.  Keď sa na obrazovke zobrazí oznámenie rodinného časovača, stlačením tlačidla sprievodcu zobrazte možnosti rodinného časovača.
  2.  Na ovládači zadajte svoj prístupový kód.
  3.  Vyberte, či chcete pridať čas, odstaviť časovač alebo vypnúť konzolu.

Poznámka: informácie o kontrole používania služby Xbox Live nájdete v článku Nastavenia ochrany osobných údajov a bezpečnosť online v konzole Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ako nastaviť rodinný časovač v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?