Nastavenie rodičovskej kontroly v konzole Xbox 360

Prehľad

Konzola Xbox 360 umožňuje prispôsobiť a spravovať prístup členov rodiny k hrám, filmom a televíznemu obsahu. Rodičovskú kontrolu v konzole Xbox 360 môžete použiť na kontrolu konzoly samotnej a prístupu k obsahu služby Xbox Live, vrátane určovania:

 • ktoré hry možno hrať,
 • ktoré filmy a televízne relácie možno sledovať,
 • ako dlho môže denne alebo týždenne každý člen rodiny používať konzolu,
 • či môžu jednotliví členovia rodiny používať službu Xbox Live.

Poznámky:

Na tejto stránke

Ako zapnem rodičovskú kontrolu v mojej konzole Xbox 360?

Rodičovskú kontrolu pre konzolu Xbox 360 možno nastaviť pomocou samotnej konzoly alebo v službe Xbox Live pomocou počítača.

Z nasledujúceho videa získate informácie o rodičovskej kontrole.

Pozrite si video Postup zapnutia rodičovskej kontroly.

Rodičovská kontrola je rozdelená do dvoch skupín: ovládacie prvky konzoly a nastavenia bezpečnosti online a ochrany osobných údajov. Ovládacie prvky konzoly sa nachádzajú v časti Family Settings (Rodinné nastavenia) alebo Family Center (Rodinné centrum) v konzole (v závislosti od typu členstva v službe Xbox Live).

Nastavenie rodičovskej kontroly v konzole Xbox 360

 1. V konzole prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Family (Rodina).
Na hlavnej obrazovke Xbox settings (Nastavenia konzoly Xbox) je zvýraznená dlaždica Family (Rodina).
 1. Vyberte menovku hráča dieťaťa, ktorého nastavenia chcete upraviť.
 2. V časti Privacy & Online Settings (Nastavenia ochrany osobných údajov a nastavenia online) vyberte položku Change Settings (Zmeniť nastavenia).
 3. Aktualizujte nastavenia a opustením obrazovky ich uložte.

Nastavenie rodičovskej kontroly pomocou počítača

 1. Prihláste sa do svojho účtu Xbox.
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku My account (Môj účet).
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Security, family & forums (Zabezpečenie, rodina a fóra).
 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Xbox 360 Online Safety (Bezpečnosť online v konzole Xbox 360) a vyberte účet, ktorý chcete upraviť. (Avatar dieťaťa sa zobrazí vedľa vášho.)
 5. Vyberte možnosť Allowed (Povolené) alebo Blocked (Blokované) vedľa oblastí, ku ktorým chcete povoliť alebo obmedziť prístup, a ťuknite alebo kliknite na položku Save (Uložiť).

Čo môžem kontrolovať v konzole?

V konzole Xbox 360 môžete ovládať tieto nastavenia:

 • Ratings and Content (Hodnotenia a obsah): Tieto nastavenia vám umožnia obmedziť obsah hier a videa na základe hodnotenia obsahu. Môžete nastaviť aj to, či sa bude na tejto konzole prehrávať nehodnotený alebo explicitný obsah.
  Tip: Môžete nastaviť výnimky pre jednotlivé hry, na ktoré sa nevzťahujú nastavené obmedzenia hodnotenia.
 • Family Timer (Rodinný časovač): Pomocou tohto nastavenia môžete obmedziť, koľko času denne alebo týždenne sa bude vaša konzola používať.
 • Xbox Live Access (Prístup k službe Xbox Live): Pomocou tohto nastavenia sa môžete rozhodnúť, či sa bude môcť vaša rodina pripájať pomocou tejto konzoly k službe Xbox Live.
 • Xbox Live Membership Creation (Vytvorenie členstva v službe Xbox Live): Toto nastavenie umožňuje ovládať, či sa z vašej konzoly môže vytvoriť nové členstvo v službe Xbox Live.
 • Change Pass Code (Zmena prístupového kódu): Toto nastavenie umožňuje zmeniť prístupový kód.
 • Reset to Default Settings (Obnova predvolených nastavení): Toto nastavenie umožňuje obnoviť pôvodné výrobné nastavenia.

Ako zmením prístupový kód v konzole?

Zmena prístupového kódu:

 1. V konzole prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Family (Rodina).
 2. Zadajte svoj štvormiestny prístupový kód.
 3. Vyberte položku Change Pass Code (Zmeniť prístupový kód).
 4. Znova vyberte položku Change Pass Code (Zmeniť prístupový kód).
 5. Zadajte dvakrát nový štvormiestny prístupový kód.
 6. Vyberte položku Done (Hotovo).
 7. Vyberte položku Save and Exit (Uložiť a skončiť).

Ako mám postupovať v prípade zabudnutia prístupového kódu nastaveného pre rodičovskú kontrolu?

Ak ste zabudli prístupový kód, môžete ho obnoviť pomocou odpovede na otázku pre prístupový kód, ktorú ste nastavili pre rodičovskú kontrolu. Postupujte takto:

 1. V konzole prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Family (Rodina).
 2. Vyberte nastavenie na kontrolu prístupu k obsahu.
 3. Po zobrazení výzvy zadajte ľubovoľný prístupový kód (aj keď je nesprávny).
 4. Po zobrazení upozornenia na nesprávny prístupový kód vyberte položku Obnoviť prístupový kód.
 5. Keď sa zobrazí otázka pre prístupový kód, pomocou ovládača alebo komunikačnej klávesnice zadajte odpoveď a vyberte položku Done (Hotovo).

Ak si nepamätáte odpoveď na otázku pre prístupový kód, budete musieť kontaktovať technickú podporu pre konzoly Xbox.

Ako nastavím rodinný časovač v konzole?

V nasledujúcom videu získate informácie o rodinnom časovači.

Pozrite si video Nastavenie rodinného časovača na obmedzenie časového limitu obrazovky.

Pomocou rodinného časovača môžete obmedziť, koľko času denne alebo týždenne môže vaša rodina používať konzolu. Členovia rodiny si môžu zobraziť zostávajúci čas stlačením tlačidla sprievodcu na ovládači Xbox. Po uplynutí času sa konzola vypne a nemožno ju používať znovu až kým rodinný časovač automaticky nenastaví ďalší deň alebo týždeň.

Nastavenie rodinného časovača

 1. V konzole prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Family (Rodina).
 2. Výberom položky On (Zapnúť) zapnite položku Console Safety (Bezpečnosť konzoly).
 3. Na ovládači zadajte štvormiestny prístupový kód.
 4. Vyberte položku Family Timer (Rodinný časovač).
 5. Vyberte, či chcete nastaviť denný alebo týždenný časovač.
 6. Posúvaním časového limitu nadol a pomocou ľavého ovládača zvýšte alebo znížte časový limit pre vybraté časové obdobie a potom vyberte položku Continue (Pokračovať).
 7. Vyberte položku Save and Exit (Uložiť a skončiť).

Ak je rodinný časovač zapnutý pred uplynutím času sa zobrazí oznámenie 1 hodina, 30 minút, 15 minút a 5 minút. Vďaka tomu sú hráči v dostatočnom predstihu upozornení na to, aby uložili svoje hry. Keď sa však zobrazí jedno z týchto upozornení, môžete pridať čas alebo úplne zakázať časovač zadaním prístupového kódu.

Pridanie času alebo odstavenie rodinného časovača

 1. Keď sa na obrazovke zobrazí oznámenie rodinného časovača, stlačte tlačidlo sprievodcu a zobrazte možnosti rodinného časovača.
 2. Na ovládači zadajte svoj prístupový kód.
 3. Vyberte, či chcete pridať čas, odstaviť časovač alebo vypnúť konzolu.

Poznámka: Informácie o kontrole používania služby Xbox Live nájdete v článku Nastavenia ochrany osobných údajov a bezpečnosť online v konzole Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie rodičovskej kontroly v konzole Xbox 360 , alebo iným problémom?