Prevzatá aplikácia Xbox Live sa nespustí na konzole Xbox 360

Aplikácia, ktorú ste si prevzali zo služby Xbox Live sa nespustí. Vidíte správu, ktorá oznamuje, že je potrebné aplikáciu prevziať.

Znamená to, že sa mohol vyskytnúť problém s lokálnou verziou aplikácie.

Ak chcete vyriešiť problémy s preberaním aplikácií služby Xbox Live, pozrite si článok Obsah služby Xbox Live sa nepreberie v konzole Xbox 360.

Ak nemôžete prehrať alebo používať obsah, ktorý ste predtým prevzali do konzoly Xbox 360 a prehrali, pozrite si článok Nemožno prehrať už prevzatý obsah zo služby Xbox Live.

Riešenie

Ak chcete problém vyriešiť, aplikáciu odstráňte a znovu prevezmite. Postupujte takto:

  1. Na paneli Xbox prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  3. Vyberte primárne ukladacie zariadenie.
  4. Vyberte položku Games and Apps (Hry a aplikácie).
  5. Vyhľadajte a označte aplikáciu. Stlačením tlačidla Y otvorte ponuku Game Options (Možnosti hry).
  6. Vyberte položku Delete (Odstrániť) a potvrďte, že chcete odstrániť všetky položky týkajúce sa aplikácie.
  7. Vráťte sa na panel.
  8. Prejdite do ponuky apps (aplikácie) a vyberte položku Browse Apps (Prehľadávať aplikácie) alebo Search apps (Vyhľadať aplikácie).
  9. Vyhľadajte aplikáciu a vyberte ju.
  10. Výberom položky Download (Prevziať) a potom Confirm Purchase (Potvrdiť nákup) prevezmite a nainštalujte aplikáciu.

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prevzatá aplikácia Xbox Live sa nespustí na konzole Xbox 360, alebo iným problémom?