V konzole Xbox 360 nemožno prehrať ani používať predtým prevzatý obsah

Ak máte problém s prehratím alebo používaním obsahu, ktorý ste predtým prevzali do konzoly Xbox 360, príčiny môžu byť rôzne:

 • Mohol sa vyskytnúť problém so službou Xbox Live.
 • Nemusíte byť pripojení k službe Xbox Live alebo sa mohol vyskytnúť problém s pripojením.
 • Pokúšate sa prevziať obsah, ktorý je spojený s iným účtom Microsoft alebo konzolou Xbox 360.

Ak chcete tento problém vyriešiť, vyskúšajte riešenia uvedené na tejto stránke. Ak niektoré riešenie nefunguje, prejdite na ďalšie.
Poznámka: Ak máte problémy s preberaním nového obsahu, pozrite si článok Obsah služby Xbox Live sa nepreberie v konzole Xbox 360.

Na tejto stránke

Riešenie č. 1: Kontrola výstrah služby Xbox Live

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-10-16T13:58:15.9697928+00:00

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Riešenie č. 2: Skontrolujte, či ste pripojení k službe Xbox Live

Vyskúšajte sprievodcu Riešenie problému s pripojením ku konzole Xbox 360. Ak ste si istí, že ste k službe Xbox Live pripojení správne, preskočte toto riešenie.

Riešenie č. 3: Overte, či je obsah priradený k účtu Microsoft, ktorý momentálne používate.

Najprv skontrolujte, či ste prihlásení do účtu Microsoft, pomocou ktorého ste obsah kúpili. Ak problém naďalej pretrváva, môže to byť spôsobené tým, že ste obsah kúpili pomocou iného účtu Microsoft.

Ak chcete potvrdiť kúpu obsahu pomocou účtu Microsoft, ktorý momentálne používate, postupujte podľa krokov v článku Online kontrola histórie transakcií a predplatného služby Xbox Live.

 • Ak sa nenachádza príslušný obsah v histórii fakturácie a nákupov vášho účtu, znamená to, že ste ho mohli kúpiť prostredníctvom iného účtu. Pokúste sa prihlásiť do svojej konzoly Xbox 360 pomocou iného účtu, aby ste prevzali obsah.
 • Ak sa obsah nachádza v histórii fakturácie a napriek tomu ho nemôžete prevziať, mohol nastať problém s vaším profilom. Skúste svoj profil znova prevziať podľa postupu v článku Prevzatie profilu v službe Xbox Live do inej konzoly Xbox 360 alebo jeho opätovné prevzatie.

Riešenie č. 4: Skontrolujte, či je licencia pre obsah aktualizovaná

Preniesli ste obsah do novej, inej alebo renovovanej konzoly? Ak áno, lokálne uložené licencie na obsah môžu byť neaktuálne. Pozrite si článok Opätovné prevzatie zakúpeného obsahu do novej alebo renovovanej konzoly Xbox 360.

Ak chcete preniesť licenciu na obsah z jednej konzoly do druhej, pozrite si tému Môžem licenciu na obsah preniesť z jednej konzoly Xbox 360 do inej? v článku Správa digitálnych prístupových práv pre konzolu Xbox 360.

Riešenie č. 5: Skontrolujte, či sa obsah nachádza v knižnici hier konzoly

Na to budete musieť obsah odstrániť a znova prevziať. Postupujte takto:

Poznámka: Ak ste obsah prevzali a zobrazilo sa hlásenie Disk nemožno prečítať, pozrite si článok Pri používaní hry zo služby Hry na požiadanie sa zobrazí chyba „Disk nemožno prečítať“.

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live pomocou menovky hráča, ktorú ste použili pri pôvodnom zakúpení obsahu.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) a potom ukladacie zariadenie, v ktorom je obsah uložený.
 4. Vyberte položku Games & Apps (Hry a aplikácie).  
 5. Vyberte obsah a potom položku Delete (Odstrániť). Potvrďte, že položku chcete odstrániť. 
  Poznámka: Ak obsah nenájdete, vyhľadajte súbor s názvom Unknown Game (Neznáma hra) a vyberte ho.
 6. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému. Postupujte takto:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
Na obrazovke System Settings (Nastavenia systému) je vybraná kategória Storage (Úložisko).
  1. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y . (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
  2. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
Na obrazovke Device Options (Možnosti zariadenia) je vybraná možnosť Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
  1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 1. Vráťte sa do hlavnej ponuky služby Xbox.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
Obrazovka Settings (Nastavenia) so zvýraznenou dlaždicou Account (Účet)
 1. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
 2. Vyberte obsah, pri ktorom máte problémy s prevzatím, a potom položku Download Again (Prevziať znova).

Ak napriek tomu nemôžete obsah prehrať alebo prevziať, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 6: Skontrolujte, či sa zakúpený obsah zobrazuje vo vašom účte Microsoft a profile Xbox

Ak si chcete pozrieť históriu nákupov vášho účtu Microsoft, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
 2. V ponuke Payment & billing (Platba a fakturácia) vyberte položku Order history (História objednávok).
 3. Vedľa položky Show (Ukázať) vyberte možnosť all (všetko).
 4. Vedľa položky From (Od) vyberte možnosť All available (Všetky dostupné). Posuňte sa nadol, skontrolujte históriu svojich objednávok a overte, či sa zakúpený obsah nachádza v zozname.

Ak si chcete pozrieť zoznam zakúpeného obsahu vo vašom profile na stránke Xbox.com, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa na stránke Xbox.com pomocou účtu Microsoft.
 2. V pravom hornom rohu vyberte svoju menovku hráča.
 3. V zobrazenej rozbaľovacej ponuke vyberte položku Profil.
 4. Na stránke vášho profilu vyberte možnosť Moje hry.
 5. Ak chcete zobraziť všetok obsah pre konzolu Xbox 360, ktorý vlastníte, vyberte položku Zobraziť všetko v časti Xbox 360.

Ak je kúpená položka uvedená vo vašom účte Microsoft, avšak nie je uvedená v časti Moje hry vášho profilu Xbox, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Riešenie č. 7: Skontrolujte umiestnenie online, odkiaľ ste obsah kúpili

Ak je obsah v lokalite online dostupný na kúpu, váš nákup sa pravdepodobne nedokončil. Obsah budete musieť kúpiť znova.

Riešenie č. 8: Vyskúšajte iné ukladacie zariadenie

Ak je to možné, prevezmite obsah do iného ukladacieho zariadenia, napríklad disku USB flash, a potom sa ho pokúste prehrať alebo použiť znova. Postupujte takto:

 1. Vyberte pevný disk zo systému.
  Poznámka: Pevný disk nemôžete vybrať z konzoly Xbox 360 s 4 GB pamäte.
 2. Pripojte disk USB flash.
Nákres disku flash pre konzolu Xbox 360 so zloženou krytkou
 1. Naformátujte disk USB flash.
 2. Pokúste sa obsah prevziať a spustiť znova.

Poznámka: Ak sa obsah spustí bez problémov, je to dobrý signál, že problém spôsobovalo ukladacie zariadenie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, prejdite do časti Device Center (Centrum zariadení).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku V konzole Xbox 360 nemožno prehrať ani používať predtým prevzatý obsah, alebo iným problémom?