Správa digitálnych prístupových práv pre konzolu Xbox 360

Najčastejšie otázky týkajúce sa správy digitálnych prístupových práv (DRM)

Táto stránka obsahuje odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa správy digitálnych prístupových práv (DRM) a konzoly Xbox 360.

Poznámka: Ak máte otázky týkajúce sa správy DRM a počítača, prečítajte si článok Prehrávanie chráneného obsahu po zmene hardvéru počítača nemusí byť možné vo vedomostnej databáze Microsoft Knowledge Base.

Na tejto stránke

Čo je správa digitálnych prístupových práv?

Poskytovatelia obsahu, napríklad obchod Xbox, používajú technológiu DRM (Správa digitálnych prístupových práv) na riadenie používania a distribúcie hier a ďalšieho obsahu. Obsah je chránený právami na používanie médií, ktoré umožňujú špecifické používanie daného obsahu.

Po zakúpení obsahu získate licenciu na jeho používanie. Táto licencia má dve časti:

 • Systémová licencia. Táto licencia sa vzťahuje na menovku hráča, ktorú ste použili na zakúpenie obsahu.
 • Lokálna licencia. Táto licencia sa vzťahuje na konzolu, kto ktorej ste prevzali obsah.

Môžem licenciu na obsah preniesť z jednej konzoly Xbox 360 do inej?

Áno, licencie na obsah môžete preniesť z jednej konzoly Xbox 360 do inej konzoly Xbox 360. Licenciu však môžete preniesť len raz za štyri mesiace.

Ak bola konzola nedávno opravovaná alebo ste kúpili novú konzolu, licencie na obsah preneste použitím možnosti prenosu licencie v novej konzole. Postupujte takto:

 1. V novej konzole sa pomocou menovky hráča, ktorú ste použili pri nákupe obsahu, prihláste do služby Xbox Live.

  Potrebujete vyhľadať svoj účet Microsoft alebo heslo? Pozrite si sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.

 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
Hlavná obrazovka nastavení panela konzoly Xbox 360 so zvýraznenou dlaždicou Account (Účet)
 1. V časti Your Billing Options (Možnosti fakturácie) vyberte položku License Transfer (Prenos licencií).
 2. Podľa pokynov preneste licencie na obsah.
 3. Po prenose licencií aktualizujte lokálne licencie opätovným prevzatím obsahu. Pokyny nájdete v článku Opätovné prevzatie predtým prevzatého alebo kúpeného obsahu do konzoly Xbox 360.

Ostatné profily hráčov môžu teraz používať obsah vo vašej konzole. Obsah môžete používať aj vtedy, keď nie ste pripojení k službe Xbox Live.

Čo je chránený obsah?

Chránený obsah je akákoľvek hra, video alebo ďalší obsah, ktoré používajú ochranu pomocou technológie DRM. Na prehratie obsahu chráneného pomocou DRM musíte mať platnú licenciu.

Príklady chráneného obsahu

 • Hry
 • Televízne relácie
 • Filmy
 • Hudobné videá
 • Doplnkový obsah hier

Čo je licencia?

Licencia umožňuje používať chránený obsah. Ďalší názov pre licenciu je práva na používanie médií.

Ako sa používajú licencie v konzole Xbox 360?

Keď sa pokúsite prehrať obsah chránený pomocou DRM, konzola Xbox 360 skontroluje, či máte platnú licenciu na daný obsah. Obsah nebude možné použiť, ak konzola nenájde platnú licenciu na tento obsah alebo ak licencia nepovoľuje vykonať príslušnú akciu. Zvyčajne sa zobrazí chybové hlásenie s vysvetlením problému.

Ako môžem získať licencie na obsah?

Licencie na obsah sa získavajú automaticky pri prevzatí obsahu. V konzole Xbox 360 si môžete pozrieť históriu preberania a opätovným prevzatím obsahu obnoviť chýbajúcu alebo poškodenú licenciu.

Poznámka: Najskôr musíte použiť nástroj na prenos licencií. Potom môžete podľa týchto krokov preniesť licencie do novej konzoly.

Môžem preniesť licencie na filmy a televízne relácie?

V dôsledku licenčných obmedzení nemôžete prenášať licencie na filmy a televízne relácie do inej konzoly.

Čo je „cestovanie“ konzoly Xbox 360?

Výraz „cestovanie“ označuje používanie obsahu v inej konzole Xbox 360, než v akej ste si ho zakúpili. Napríklad môžete prevziať hru z obchodu Xbox Live Games na pevný disk jednej konzoly. Potom môžete pripojiť tento pevný disk k inej konzole. Po pripojení pevného disku k druhej konzole a prihlásení v službe Xbox Live môžete hru hrať bez obmedzení.

Poznámka: Na prihlásenie do služby Xbox Live musíte použiť profil, ktorý ste použili na zakúpenie obsahu.

Prečo nemôžem zobraziť, prehrať ani použiť predtým prevzatý obsah?

Postupujte podľa krokov na riešenie problémov uvedených v článku V konzole Xbox 360 nemožno prehrať ani používať predtým prevzatý obsah.

Môžem preniesť obsah z jedného konta Xbox Live do iného?

Nie. Licencie na obsah nie sú uložené v konte Xbox Live, ale v konzole Xbox 360.

Ak chcete povoliť inej osobe používať licenciu na obsah, musíte prevziať svoj profil v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 príslušnej osoby. Potom do danej konzoly Xbox 360 preneste svoje licencie na obsah.

Po prenesení svojho obsahu môžu na danej konzole obsah používať aj ostatné profily.

Prečo sa pri pokuse o prenos obsahu do iného profilu zobrazí chybové hlásenie Túto položku nemožno prenášať medzi profilmi?

Niektoré položky uložené v konzole Xbox 360 nemôžete preniesť z jedného profilu do iného. Do iného profilu napríklad nemôžete preniesť obsah z obchodu Xbox Live Games. Ak položku nemôžete presunúť do iného profilu, musíte ju prevziať pomocou druhého profilu, a to rovnakým spôsobom, ako ste ju získali pomocou pôvodného profilu.

Poznámka: V druhom profile musíte niektoré položky vytvoriť znova. V druhom profile musíte napríklad znova vytvoriť uložené hry.

Prečo nemôže môj priateľ hrať hry, ktoré som prevzal(-a) do jeho konzoly?

Licencia na kúpený obsah je určená pre jedno konto alebo jednu konzolu. Po zakúpení a prevzatí hry zo služby Xbox Live, ju môže používať ktokoľvek vo vašej domácnosti. Hru môžete nainštalovať a hrať na iných konzolách. Hrať ju však možno iba pomocou toho konta, ktoré bolo použité na zakúpenie. Váš priateľ nemôže hrať hru prostredníctvom svojho vlastného konta. Ak chce váš priateľ hrať túto hru, musí si ju kúpiť prostredníctvom svojho vlastného konta Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Správa digitálnych prístupových práv pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?