V konzole Xbox 360 sa zobrazí chybové hlásenie „Preberanie sa zastavilo“

Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Preberanie sa zastavilo

Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť, ak:

 • musíte nainštalovať aktualizáciu systému.
 • šírka sieťového pásma nie je dostatočná.
 • Konzolu ste začali používať na inú činnosť. Preberanie obsahu má v porovnaní s hraním alebo inými činnosťami nižšiu prioritu.

Riešenia

Riešenie č. 1: Vyhľadajte dostupné aktualizácie systému

Informácie o tom, ako vyhľadať dostupné aktualizácie systému, nájdete v článku Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 2: Skontrolujte pripojenie k službe Xbox Live

Ak chcete otestovať pripojenie k službe Xbox Live, spustite test pripojenia k službe Xbox Live. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte ponuku settings (nastavenia), položku System (Systém) a potom Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Vyberte názov bezdrôtovej siete. Ak používate káblové pripojenie, vyberte položku Wired Network.
 4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection.
 5. Znova sa pokúste prevziať obsah.

Ak potrebujete pomoc so zlepšením rýchlosti pripojenia k službe Xbox Live, skúste Riešenie problému s pomalou odozvou konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 3: Reštartujte preberanie

Tento problém môže vyriešiť opakované spustenie preberania. Postupujte takto:

 1. Ak hráte hru, ukončite ju a prejdite na panel Xbox.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 3. Prejdite do časti Games & Apps (Hry a aplikácie).
 4. Vyberte položku Active Downloads (Aktívne súbory na prevzatie).
 5. Vyberte položku, ktorú chcete prevziať, a vyberte možnosť Download Now.

Ak sa preberaná položka nenachádza v zozname aktívnych preberaní, musíte preberanie spustiť znova. Postupujte takto:

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
 2. Prejdite do ponuky settings a vyberte položku Account.
 3. Vyberte položku Download History.
 4. Vyberte položku, pri ktorej máte problémy s preberaním, a potom vyberte možnosť Download Again.

Dôležité: Počas preberania nehrajte v konzole hry ani nevykonávajte iné činnosti. Používanie konzoly počas preberania obsahu môže spôsobiť pozastavenie, ukončenie alebo uplynutie časového limitu preberania. Skontrolujte tiež, či iné počítače v domácnosti nepreberajú alebo neprenášajú súbory. Keď niekto v domácnosti prehľadáva internet, používa šírku pásma, ktorú by mohla využiť konzola.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku V konzole Xbox 360 sa zobrazí chybové hlásenie „Preberanie sa zastavilo“, alebo iným problémom?