Obsah služby Xbox Live sa nepreberie v konzole Xbox 360

Ak nemôžete prevziať obsah zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360, vyskúšajte riešenia na tejto stránke.

Poznámka: Ak máte problém pri preberaní aktualizácie softvéru konzoly, pozrite si článok Riešenie problémov s aktualizáciou konzoly Xbox 360.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-09-16T16:06:23.9014501+00:00
Kúpa a používanie obsahu: spustená
2019-09-16T16:06:23.9014501+00:00

Riešenie č. 2: Odstráňte čiastočne prevzaté súbory a potom ich znovu prevezmite

Podľa nasledujúcich krokov zrušte všetky prevzaté súbory, odstráňte čiastočne prevzaté súbory a prevezmite obsah znova.

Krok č. 1: Zrušte všetky preberania

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do časti Games & Apps (Hry a aplikácie).
 3. Vyberte položku Active Downloads (Aktívne súbory na prevzatie).
 4. Vyberte možnosť Cancel All (Zrušiť všetko).

Krok č. 2: Odstráňte čiastočne prevzaté súbory

 1. V konzole prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko) a potom požadované ukladacie zariadenie.
 3. Vyberte druh obsahu, ktorý sa snažíte prevziať.
 4. Nájdite položku, ktorú sa snažíte prevziať (pravdepodobne pri nej bude zobrazený žltý výstražný symbol).
 5. Ak je príslušná položka uvedená v zozname, vyberte ju a zvoľte možnosť Delete (Odstrániť).

Krok č. 3: Prevezmite obsah znova

Skúste prevziať obsah znova z histórie prevzatých súborov. Postupujte takto:

 1. Vypnite a reštartujte konzolu Xbox 360.
 2. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
 3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
 4. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
 5. Prehľadajte históriu prevzatých súborov. Vyberte položku a podľa pokynov na obrazovke ju znovu prevezmite.

Ak preberanie zlyhá, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Vymažte vyrovnávaciu pamäť pre lokalitu Xbox Live aj vyrovnávaciu pamäť systému

Problémy s preberaním možno niekedy vyriešiť vymazaním vyrovnávacej pamäte pre lokalitu Xbox Live aj vyrovnávacej pamäte systému konzoly. Postupujte takto:

 1. V konzole prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko) a potom požadované ukladacie zariadenie.
 3. Vyberte položku System Items (Systémové položky).
 4. Vyberte položku Store System Data (Systémové údaje lokality Obchod).
 5. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 6. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému Xbox 360.
 7. Reštartujte konzolu.
 8. Prejdite do histórie prevzatých súborov a skúste položku prevziať znovu.

Ak preberanie zlyhá, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Otestujte sieťové pripojenie

Môže sa vyskytovať problém s pripojením k službe Xbox Live. Pozrite si článok Riešenie chyby s pripojením a sieťou konzoly Xbox 360.

Ak sa vám zdá, že sieťové pripojenie k službe Xbox Live je pomalé, vyskúšajte sprievodcu Riešenie problému s pomalou odozvou konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 5: Vyskúšajte priame pripojenie pomocou modemu

Ak sa konzola Xbox 360 pripája na internet prostredníctvom smerovača, sieťového mosta alebo bezdrôtového prístupového bodu, skúste ju pripojiť priamo k modemu namiesto pripojenia pomocou týchto zariadení. Zapojte jeden koniec sieťového kábla do zadnej strany konzoly a druhý koniec priamo do modemu. Potom skúste obsah prevziať znova.

Poznámka: Ak máte problémy s preberaním zakúpeného obsahu, pozrite si článok Riešenie problémov s obsahom zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Obsah služby Xbox Live sa nepreberie v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?