Opätovné prevzatie predtým prevzatého alebo kúpeného obsahu do konzoly Xbox 360

Ak potrebujete znova prevziať položku, ktorú ste už prevzali, môžete to urobiť bez ďalšieho poplatku.

Na tejto stránke

Opätovné prevzatie obsahu do konzoly Xbox 360

  1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live pomocou menovky hráča, ktorú ste použili pri pôvodnom zakúpení obsahu.
  2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
Hlavná obrazovka Settings (Nastavenia) so zvýraznenou dlaždicou Account (Účet)
  1. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
  2. V histórii prevzatých súborov vyhľadajte položku, ktorú chcete znova prevziať.
  3. Vyberte položku a zvoľte možnosť Download Again (Prevziať znova).

Pridanie obsahu do frontu súborov na prevzatie v konzole Xbox 360

  1. V zariadení, ktoré je pripojené na internet, navštívte lokalitu Purchase History (História nákupov) a prihláste sa pomocou konta Microsoft (e-mailovej adresy a hesla).
  2. Vyhľadajte položku, ktorú chcete znova prevziať, a kliknite na možnosť Add to queue (Pridať do frontu). Tým sa príslušná položka pridá do frontu súborov na prevzatie v konzole.
  3. Zapnite konzolu a pripojte sa k službe Xbox Live. Položka sa začne preberať.

Poznámka: Pri preberaní predtým zakúpeného obsahu do inej konzoly Xbox 360 sa neprenesie licencia na daný obsah. Ak chcete obsah používať bez prihlásenia v službe Xbox Live, musíte do konzoly preniesť licenciu na obsah. Informácie o tom, ako môžete preniesť licencie, nájdete v článku V konzole Xbox 360 nemožno prehrať ani používať predtým prevzatý obsah.

Ak sa prevzatý obsah nezobrazuje

Ak sa obsah nezobrazuje v histórii prevzatých súborov, zvyčajne to znamená, že obsah nebol kúpený pomocou vášho konta. Ak chcete obsah prevziať znova, skontrolujte, či ste prihlásení do konta, pomocou ktorého ste obsah kúpili.

Ak ste si istí, že ste prihlásení pomocou konta, ktoré ste použili na nákup obsahu, ale obsah sa aj tak nezobrazuje v histórii prevzatých súborov, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Opätovné prevzatie predtým prevzatého alebo kúpeného obsahu do konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?