Riešenie problémov s obsahom zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360

Služba Xbox Live má veľa skvelého obsahu – aplikácie, filmy, hudbu, hry a iné. Ak sa pri pokuse o kúpu, prevzatie alebo prehratie obsahu zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360 vyskytne problém, prečítajte si túto stránku, kde získate pomoc.

Na tejto stránke

Problémy pri nakupovaní a preberaní

Pri pokuse o kúpu alebo prevzatie obsahu zo služby Xbox Live sa môže zobraziť chybové hlásenie alebo kód.

Ak sa pri pokuse o kúpu alebo prevzatie obsahu zo služby Xbox Live zobrazí niektorá z nasledujúcich chýb, pozrite si stránku s riešením dostupnú na uvedenom odkaze:

Ak sa pri pokuse o opätovné prevzatie obsahu zobrazí chybové hlásenie „Táto položka už nie je dostupná“, položka mohla byť odstránená zo služby Xbox Live. Obsah sa mohol zo služby Xbox Live odstrániť z dôvodu miestnych právnych požiadaviek alebo pre iné problémy. V takom prípade položka nie je viac k dispozícii na kúpu ani prevzatie.

Problémy pri prehrávaní obsahu

Ak máte problémy s prehratím predtým kúpeného alebo prevzatého obsahu, môžu vám pomôcť nasledujúce návrhy.

Problémy pri hľadaní obsahu

Vzhľadom na veľké množstvo obsahu, ktoré je k dispozícii v službe Xbox Live, môže byť ťažké nájsť presne to, čo hľadáte. Ak máte problémy s nájdením konkrétneho titulu alebo doplnku, môže byť jednoduchšie prehľadať celú ponuku. Postupujte takto.

Poznámka: Po kúpe titulu alebo doplnku môžete naplánovať prevzatie.

  1. Prejdite na trhovisko Xbox 360.
  2. Nájdite požadovaný typ obsahu a vyberte položku View All (Zobraziť všetko). Vyberte napríklad položku View All (Zobraziť všetko) v časti New Arcade Titles (Nové arkádové tituly), aby ste prehľadávali všetky hry.
Tlačidlo View all (Zobraziť všetko) je zvýraznené na pravej strane panela s názvom New Arcade Titles (Nové arkádové tituly) v obchode Xbox Games.
  1. V poli SORT BY (Zoradiť podľa) vyberte vhodný filter.
Filter Sort by (Zoradiť podľa) je zvýraznený na pravej strane obrazovky Arcade (Arkády) v obchode Xbox. Je vybratá možnosť Release date (Dátum vydania).
  1. Vyberte požadovaný titul.
    Poznámka: Ak hľadáte doplnok k titulu, pozrite si časť All Downloads (Všetky prevzaté súbory) na stránke daného titulu.

Pri zobrazení celej ponuky sa zobrazuje dostupný obsah pre daný región na základe nastavenia vášho účtu Xbox Live. Určitý obsah nemusí byť dostupný vo všetkých oblastiach. Zároveň sa mohol predtým uvedený obsah odstrániť z dôvodu miestnych právnych požiadaviek alebo pre iné problémy.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s obsahom zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?