Zobrazenie histórie prevzatých súborov zo služby Xbox Live v počítači alebo konzole Xbox 360

Prehľad

V konzole Xbox 360 alebo počítači môžete zobraziť, čo ste prevzali zo služby Xbox Live. Príslušnú položku tiež môžete v prípade potreby opätovne prevziať bez ďalšieho poplatku.

V konzole Xbox 360

  1. Prihláste sa do služby Xbox Live pomocou menovky hráča, ktorú ste použili pri pôvodnom zakúpení obsahu.
  2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
Na obrazovke nastavení konzoly Xbox 360 je zvýraznená dlaždica Account (Účet).

Nastavenia konzoly Xbox 360

  1. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
  2. Prehľadajte históriu prevzatých súborov. Ak chcete niektorú položku prevziať znova, vyberte ju a potom vyberte položku Download Again (Prevziať znova).
    Poznámka: Ak chcete zobraziť poplatky na svojom účte Xbox Live, pozrite si článok Kontrola histórie fakturácie a nákupov zo služby Xbox Live.

V počítači

  1. Ak chcete zobraziť históriu nákupov, navštívte lokalitu História nákupov a prihláste sa pomocou účtu Microsoft (e-mailovej adresy a hesla).
  2. Prehľadajte históriu nákupov. Ak chcete niektorú položku prevziať znova, kliknite na položku Add to queue (Pridať do frontu). Tým sa príslušná položka pridá do frontu súborov na prevzatie v konzole.
  3. Zapnite konzolu a pripojte sa k službe Xbox Live. Položky sa začnú preberať.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zobrazenie histórie prevzatých súborov zo služby Xbox Live v počítači alebo konzole Xbox 360, alebo iným problémom?