Chyba konzoly Xbox 360 „Konzola sa nedokáže spojiť s počítačom s aplikáciou Windows Media Center“

Pri spustení inštalačného programu zariadenia Windows Media Center Extender v konzole Xbox 360 sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Konzola sa nedokáže spojiť s počítačom s nainštalovanou aplikáciou Windows Media Center. Skontrolujte, či je počítač zapnutý a pripojený k sieti.

Môže to znamenať, že v počítači je nainštalovaná služba McAfee Privacy Service. Táto služba nie je kompatibilná so softvérom zariadenia Extender.

Riešenie

Toto chybové hlásenie sa zobrazí v prípade, ak bola služba McAfee Privacy Service nainštalovaná v počítači ešte pred pokusom o spustenie zariadenia Windows Media Center Extender.

Poznámka: Tento článok obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu znížiť úroveň nastavení zabezpečenia alebo vypnúť funkcie zabezpečenia v počítači. Vykonaním týchto zmien môžete príslušný problém vyriešiť alternatívnym spôsobom. Pred vykonaním zmien však odporúčame zhodnotiť riziká spojené s použitím tohto alternatívneho riešenia v konkrétnom prostredí. Ak použijete alternatívne riešenie, vykonajte ďalšie príslušné kroky na ochranu systému.

UPOZORNENIE: Alternatívne riešenie môže spôsobiť zníženie ochrany počítača alebo siete pred útokmi zlomyseľných používateľov alebo škodlivého softvéru, napríklad vírusov. Toto alternatívne riešenie neodporúčame. Príslušné informácie poskytujeme preto, aby ste dané riešenie mohli použiť na základe vlastného uváženia. Toto alternatívne riešenie používajte na vlastné riziko.

  1. Odstráňte službu McAfee Privacy Service.
  2. Znova spustite inštalačný program zariadenia Windows Media Center Extender.

Ak chcete o službe McAfee Privacy Service získať ďalšie informácie, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti McAfee. Prípadne navštívte domovskú stránku technickej podpory spoločnosti McAfee.

Poznámka: Spoločnosť Microsoft poskytuje kontaktné informácie tretích strán nato, aby vám pomohla pri hľadaní technickej podpory. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft nezaručuje presnosť kontaktných informácií tretích strán.

Produkty tretích strán, ktoré sa rozoberajú v tomto článku, vyrábajú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadnu záruku, či už implicitnú, alebo inú, týkajúcu sa výkonu alebo spoľahlivosti týchto produktov. Táto stránka nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Chyba konzoly Xbox 360 „Konzola sa nedokáže spojiť s počítačom s aplikáciou Windows Media Center“, alebo iným problémom?