Pri pokuse o pridanie zariadenia Windows Media Center Extender sa zobrazí chyba „Chyba konfigurácie“

Problém

Pri pokuse o pridanie zariadenia Windows Media Extender v počítači so systémom Windows Vista Media Center sa môže zobraziť toto chybové hlásenie:

Chyba konfigurácie

Pri konfigurácii počítača na používanie s týmto zariadením Extender sa vyskytla chyba.

Tento problém sa môže vyskytnúť po splnení niektorej z týchto podmienok:

 • Certifikát zariadenia Media Center je poškodený.
 • Nie je spustená služba Network List Service.

Riešenie

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia:

Riešenie č. 1: Odstráňte certifikát zariadenia Media Center Extender

Ak chcete odstrániť certifikát zariadenia Media Center Extender, postupujte podľa týchto krokov:

Kliknite na tlačidlo Start (Štart), do poľa Start Search (Spustiť hľadanie) zadajte text mmc a stlačte kláves Enter. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).

 1. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Add/Remove Snap-in (Pridať alebo odstrániť modul).
 2. Kliknite na položku Certificates (Certifikáty) a potom na tlačidlo Add (Pridať).
 3. Vyberte položku Computer account (Konto počítača) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 4. Vyberte položku Local computer (Lokálny počítač) a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Na navigačnej table v časti Console Root (Koreň konzoly) rozbaľte položku Certificates (Certifikáty), potom položku Personal (Osobné) a kliknite na položku Certificates (Certifikáty).
 7. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Microsoft Windows Media Center Extender Host (Hostiteľ zariadenia Microsoft Windows Media Center Extender) a potom kliknite na položku Delete (Odstrániť).

Po odstránení certifikátu odinštalujte zariadenie Extender a potom znova spustite jeho inštaláciu.

Riešenie č. 2: Reštartujte službu Network List Service

Ak chcete reštartovať službu Network List Service, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), do poľa Start Search (Spustiť hľadanie) zadajte text services.msc a stlačte kláves Enter. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
 2. V zozname služieb overte, či sa pre službu Network List Service zobrazuje v stĺpci Status (Stav) text Started (Spustená) a v stĺpci Startup Type (Typ spustenia) text Automatic (Automatické).
 3. Ak chcete nastavenia služby zmeniť, dvakrát na ňu kliknite, vykonajte úpravy a kliknite na tlačidlo OK.
 4. Znova spustite inštaláciu zariadenia Extender.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o pridanie zariadenia Windows Media Center Extender sa zobrazí chyba „Chyba konfigurácie“, alebo iným problémom?