Pri používaní zariadenia Windows Media Center Extender v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Nemožno otvoriť správne porty“

Po dokončení inštalácie zariadenia Windows Media Center Extender pomocou inštalačného programu sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Inštalácia konzoly Xbox 360 sa dokončila. Nemožno otvoriť správne porty

Môže to znamenať, že v počítači je vypnutá brána Windows Firewall.

Riešenie

Počas inštalácie zariadenia Windows Media Center Extender sa musí aktualizovať brána Windows Firewall, aby sa umožnila komunikácia medzi počítačom s aplikáciou Windows Media Center a konzolou Xbox 360. Ak sa služba brány Windows Firewall zastavila, tieto aktualizácie sa nemôžu vykonať a inštalačný program zariadenia Windows Media Center Extender nespustí inštaláciu.

Poznámka: Tento článok obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu znížiť úroveň nastavení zabezpečenia alebo vypnúť funkcie zabezpečenia v počítači. Vykonaním týchto zmien môžete príslušný problém vyriešiť alternatívnym spôsobom. Pred vykonaním zmien však odporúčame zhodnotiť riziká spojené s použitím tohto alternatívneho riešenia v konkrétnom prostredí. Ak použijete alternatívne riešenie, vykonajte ďalšie príslušné kroky na ochranu systému.

Spustenie brány Windows Firewall v počítači so systémom Windows 8.1

 1. Na domovskej obrazovke napíšte text „Windows Firewall.“
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Windows Firewall (Brána Windows Firewall).
 3. V ľavej ponuke ťuknite alebo kliknite na položku Turn Windows Firewall on or off (Zapnúť alebo vypnúť bránu Windows Firewall).
 4. Ťuknite alebo kliknite na prepínacie tlačidlo vedľa každej položky Turn on Windows Firewall (Zapnúť bránu Windows Firewall) na stránke.
 5. Vyberte položku OK.
 6. Znova spustite inštalačný program zariadenia Windows Media Center Extender.

Opätovné vypnutie brány Windows Firewall

Ak ste bránu Windows Firewall doposiaľ nepoužívali a chcete sa vrátiť k tejto konfigurácii v počítači so systémom Windows 8.1, postupujte podľa krokov nižšie.

Poznámka: Ak chcete bránu Windows Firewall vypnúť, počkajte na dokončenie inštalácie zariadenia Windows Media Center Extender.

UPOZORNENIE: Toto alternatívne riešenie používajte na vlastné riziko. Alternatívne riešenie môže spôsobiť zníženie ochrany počítača alebo siete pred útokmi zlomyseľných používateľov alebo škodlivého softvéru, napríklad vírusov. Toto alternatívne riešenie neodporúčame. Príslušné informácie poskytujeme preto, aby ste dané riešenie mohli použiť na základe vlastného uváženia.

 1. Na domovskej obrazovke napíšte text „Windows Firewall.“
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Windows Firewall Properties (Vlastnosti brány Windows Firewall).
 3. V ľavej ponuke ťuknite alebo kliknite na položku Turn Windows Firewall on or off (Zapnúť alebo vypnúť bránu Windows Firewall).
 4. Ťuknite alebo kliknite na prepínacie tlačidlo vedľa každej položky Turn off Windows Firewall (Vypnúť bránu Windows Firewall) na stránke.
 5. Vyberte položku OK.

Ďalšie informácie o používaní zariadení Extender s konzolou Xbox 360 nájdete na webovej lokalite Windows Media Center. Táto webová lokalita nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní zariadenia Windows Media Center Extender v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Nemožno otvoriť správne porty“, alebo iným problémom?