Riešenie problémov s pripojením medzi aplikáciou Windows Media Center a konzolou Xbox 360

Prehľad

Dôležité: Tento článok obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu s riešením konkrétneho problému. Tieto pokyny však zahŕňajú kroky, ktoré znižujú úroveň nastavení zabezpečenia alebo vypínajú funkcie zabezpečenia v konzole. Pred vykonaním takýchto zmien by ste mali zhodnotiť riziká spojené so znížením zabezpečenia konzoly.

Získajte informácie o riešení najčastejších chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní aplikácie Windows Media Center s konzolou Xbox 360.

Nastavenie aplikácie Windows Media Center v počítači

Skontrolujte, či je správne nakonfigurovaná aplikácia Windows Media Center vo vašom počítači: Postupujte podľa krokov pre vašu verziu systému Windows.

Systémy Windows 8 a Windows 8.1:

Nastavenie aplikácie Windows Media Center

Nastavenie aplikácie Windows Media Center v konzole Xbox 360 (Windows 8)

Windows 7:

Začíname s aplikáciou Windows Media Center

Chybové hlásenia

Inštalácia konzoly Xbox 360 sa dokončila. Nemožno otvoriť správne porty

Tento problém sa vyskytuje, ak je vo vašom počítači vypnutá brána Windows Firewall. Aby sa dokončila inštalácia zariadenia Windows Media Center Extender, musíte zapnúť bránu Windows Firewall. Po nainštalovaní zariadenia Media Center Extender môžete bránu firewall v prípade potreby znova vypnúť.

Bránu Windows Firewall zapnete podľa krokov v článku Pri používaní zariadenia Windows Media Center Extender v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Nemožno otvoriť správne porty“.

Ďalšie informácie o používaní zariadení Windows Media Center Extender s konzolou Xbox 360 nájdete na nasledujúcich stránkach:

Používanie zariadenia Windows Media Center Extender

Zariadenia Windows Media Center Extender: najčastejšie otázky

Nastavenie zariadenia Windows Media Center Extender (Windows 7)

Optimalizácia domácej siete pre zariadenia Windows Media Center Extender (Windows 7)

Poznámka: Tieto webové stránky nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch.

Konzola sa nedokáže pripojiť k počítaču s aplikáciou Windows Media Center. Skontrolujte, či je počítač zapnutý a pripojený k sieti

Táto chyba sa môže vyskytnúť v prípade, ak po nainštalovaní zariadenia Windows Media Center Extender v počítači s aplikáciou Media Center nainštalujete službu McAfee Privacy Service. Táto služba zabraňuje vytvoreniu pripojenia medzi zariadením Media Center Extender a počítačom s aplikáciou Media Center.

Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte podľa krokov v článku Chyba konzoly Xbox 360 „Konzola sa nedokáže spojiť s počítačom s aplikáciou Windows Media Center“.

Konzola Xbox 360 sa nenašla

Ak je v počítači nainštalovaná služba McAfee Privacy Service, po spustení inštalácie zariadenia Windows Media Center Extender sa môže zobraziť táto chyba. Služba McAfee Privacy Service nie je kompatibilná so softvérom zariadenia Media Center Extender.

Túto chybu môže spôsobovať aj problém s pripojením alebo bránou firewall.

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia.

Odstránenie služby McAfee Privacy Service

Postupujte podľa krokov v článku Pri používaní aplikácie Windows Media Center sa zobrazí chybové hlásenie „Konzola Xbox 360 sa nenašla“.

Skontrolujte, či sú konzola a počítač pripojené k tej istej sieti

Ak sa zobrazuje táto chyba, konzola Xbox 360 a počítač s aplikáciou Windows Media Center pravdepodobne nie sú pripojené k rovnakej sieti. Konzolu a počítač musíte pripojiť k rovnakej lokálnej sieti prostredníctvom káblového alebo bezdrôtového pripojenia. Ak chcete získať ďalšie informácie o riešení problémov a konfigurácii siete, navštívte stránky:

Riešenie problémov so sieťou v systéme Windows
Informácie o nastavení brány Windows Firewall

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s pripojením medzi aplikáciou Windows Media Center a konzolou Xbox 360, alebo iným problémom?