Windows 8: Nastavenie konzoly Xbox 360 ako zariadenia Windows Media Center Extender

Prehľad

Poznámka: Konzola Xbox One nepodporuje streamovanie médií z aplikácie Windows Media Center.

Pomocou aplikácie Windows Media Center môžete do konzoly Xbox 360 prenášať hudbu, fotografie a videá z ľubovoľného počítača v domácej sieti. Nasledujúce kroky platia pre systém Windows 8. Ak potrebujete pomoc s inštaláciou aplikácie Windows Media Center v počítači, navštívte lokalitu Windows Media Center.

Ak chcete nastaviť aplikáciu Windows Media Center v iných verziách systému Windows, prečítajte si nasledujúce články:

Krok č. 1: Pripojenie konzoly k sieti

Ak už ste konzolu pripojili k sieti, môžete prejsť na krok č. 2 nižšie.

Ak ste to ešte neurobili, pripojte konzolu k domácej sieti pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia. Potom otestujte, či sa konzola Xbox úspešne pripojila. Postupujte takto:

 1. Na ovládači pre Xbox stlačte tlačidlo sprievodcu.

Na ovládači pre Xbox stlačte tlačidlo sprievodcu.
 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
Vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 1. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 1. Vyberte názov bezdrôtovej siete. Ak používate káblové pripojenie, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť).
Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
 1. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Ak stav pripojenia k sieti signalizuje hlásenie Connected (Pripojené), prejdite na krok č. 2 nižšie. V opačnom prípade vyberte v konzole položku More Info (Ďalšie informácie) a postupujte podľa návrhov.

Krok č. 2: Odstránenie predchádzajúcich pripojení (v prípade potreby)

Ak ste predtým nepripojili počítač ku konzole Xbox 360, prejdite na krok č. 3. Ak ste ho už pripojili, musíte existujúce pripojenie odstrániť. V počítači alebo konzole Xbox môžete predchádzajúce pripojenia odstrániť takto:

V počítači: Odstránenie predchádzajúcich pripojení

 1. Spustite aplikáciu Windows Media Center.
 2. V dolnej časti ponuky vyberte šípku nadol a v časti Úlohy vyberte položku Nastavenia.
V časti Úlohy vyberte položku Nastavenia.
 1. Vyberte položku Extender.

Vyberte položku Xbox 360 Media Center Extender.
 1. Vyberte položku Xbox 360 Media Center Extender.
 2. Vyberte položku Odinštalovať.
 3. Vyberte položku Ďalej.

V konzole: Odstránenie predchádzajúcich pripojení

 1. Prejdite na položku My Settings (Moje nastavenia) a vyberte možnosť System (Systém).
 2. Vyberte položku Computers (Počítače).
 3. Vyberte položku Windows Media Center.
 4. Vyberte položku Disconnect (Odpojiť).
 5. Stlačením tlačidla B na ovládači sa vráťte na panel Xbox.

Krok č. 3: Získanie kľúča pre nastavenie v konzole

 1. V konzole prejdite do ponuky Apps (Aplikácie), vyberte položku My Apps (Moje aplikácie) a potom možnosť Windows Media Center.
 2. Vyberte položku Continue (Pokračovať).
 3. Poznačte si 8-ciferný kľúč pre nastavenie.

Krok č. 4: Inštalácia aplikácie Windows Media Center

Ak ste už v počítači nainštalovali aplikáciu Windows Media Center, prejdite na krok č. 5.

Ak ste tak ešte neurobili, podľa krokov na stránke Windows 8 Pro nainštalujte balík Windows 8 Media Center Pack alebo Windows 8 Pro Pack.

Krok č. 5: Pridanie konzoly do aplikácie Windows Media Center

 1. Spustite aplikáciu Windows Media Center v počítači.
 2. Posuňte sa nadol do časti Úlohy a vyberte položku Pridať Extender.
 3. Na obrazovke Nastavenie zariadenia Extender vyberte tlačidlo Ďalej.
Na obrazovke Nastavenie zariadenia Extender vyberte tlačidlo Ďalej.
 1. Po zobrazení výzvy zadajte 8-ciferný inštalačný kód z kroku číslo 3.
Zadajte 8-ciferný kľúč pre nastavenie.
 1. Výberom položky Ďalej dokončite nastavenie.
Po zadaní 8-ciferného kľúča vyberte položku Ďalej.

Krok č. 6: Spustenie aplikácie Windows Media Center v konzole

Prejdite na položku Apps (Aplikácie), vyberte položku My Apps (Moje aplikácie) a potom možnosť Windows Media Center. Pri prvom použití aplikácie Windows Media Center v konzole bude určitý čas trvať, kým sa zostavia knižnice médií.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Windows 8: Nastavenie konzoly Xbox 360 ako zariadenia Windows Media Center Extender, alebo iným problémom?