Windows Vista: Nastavenie aplikácie Windows Media Center na používanie s konzolou Xbox 360

Prehľad

Pomocou aplikácie Windows Media Center môžete do konzoly Xbox 360 prenášať hudbu, fotografie a videá z ľubovoľného počítača v domácej sieti. Nasledujúce kroky platia pre verziu Windows Vista Ultimate alebo Home Premium. Ak potrebujete pomoc s inštaláciou alebo nastavením aplikácie Windows Media Center v počítači, navštívte lokalitu Windows Media Center.

Poznámka: Konzola Xbox One nepodporuje streamovanie médií z aplikácie Windows Media Center.

Ak chcete nastaviť aplikáciu Windows Media Center v iných verziách systému Windows, prečítajte si nasledujúce články:

Krok č. 1: Pripojenie konzoly k sieti

Ak už ste konzolu pripojili k sieti, môžete prejsť na krok č. 2 nižšie.

Ak ste to ešte neurobili, pripojte konzolu k domácej sieti pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia. Potom otestujte, či sa konzola Xbox úspešne pripojila. Postupujte takto:

 1. Na ovládači pre Xbox stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 4. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo Wireless Network (Bezdrôtová sieť).
 5. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Ak stav pripojenia k sieti signalizuje hlásenie Connected (Pripojené), prejdite na krok č. 2 nižšie. V opačnom prípade vyberte v konzole položku More Info (Ďalšie informácie) a postupujte podľa návrhov.

Krok č. 2: Odstránenie predchádzajúcich pripojení

Ak ste predtým pripojili počítač ku konzole Xbox 360, musíte odstrániť existujúce pripojenie. Postupujte takto:

V počítači

 1. Spustite aplikáciu Windows Media Center.
 2. Prejdite do ponuky Úlohy a vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Extender.
 4. Vyberte položku Xbox 360 Media Center Extender.
 5. Vyberte položku Odinštalovať.
 6. Vyberte položku Ďalej.

V konzole Xbox 360

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Computers (Počítače).
 3. Vyberte položku Windows Media Center.
 4. Vyberte položku Disconnect (Odpojiť).
 5. Stlačením tlačidla B na ovládači sa vráťte na panel Xbox.

Krok č. 3: Získanie kľúča pre nastavenie v konzole

 1. Prejdite do ponuky Apps (Aplikácie) a vyberte položku My Apps (Moje aplikácie).
 2. Vyberte položku Media Center.
 3. Poznačte si 8-ciferný kľúč pre nastavenie.

Krok č. 4: Pridanie konzoly do aplikácie Windows Media Center

 1. Spustite aplikáciu Windows Media Center v počítači.
 2. Prejdite do časti Úlohy a vyberte položku Pridať Extender.
 3. Po zobrazení výzvy zadajte 8-ciferný inštalačný kód z kroku číslo 3.
 4. Výberom položky Ďalej dokončite nastavenie.

Krok č. 5: Spustenie aplikácie Windows Media Center v konzole

 1. Prejdite na položku Apps (Aplikácie), vyberte položku My Apps (Moje aplikácie) a potom možnosť Windows Media Center. Pri prvom použití aplikácie Windows Media Center v konzole bude určitý čas trvať, kým sa zostavia knižnice médií.

V prípade problémov si pozrite článok Pripojenia: Počítač s aplikáciou Windows Media Center.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Windows Vista: Nastavenie aplikácie Windows Media Center na používanie s konzolou Xbox 360, alebo iným problémom?