Konfigurácia brány firewall tretej strany na používanie aplikácie Windows Media Center v konzole Xbox

Manuálna konfigurácia brány firewall

Ak používate bránu firewall tretej strany, možno ju budete musieť manuálne nakonfigurovať, aby príslušné programy získali prístup k požadovaným portom. Výrobca brány firewall vás môže vyzvať na konfiguráciu brány firewall niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Konfiguráciou brány firewall poskytnite prístup k určitým portom iba konkrétnym programom.
  • Upravte konkrétne porty, ktoré program používa.

Ak chcete bránu firewall nakonfigurovať, musíte poznať:

  • názov programu,
  • porty, ktoré program potrebuje používať,
  • smer komunikačného signálu.

Brány firewall tretích strán nakonfigurujte pomocou nasledujúcich informácií:

Aplikácia

Protokol/port

Smer

Sieť

svchost.exe

UDP 1900

Vstupný

Lokálna podsieť

svchost.exe

UDP 1900

Vstupný

Lokálna podsieť

svchost.exe

TCP 2177

Výstupný, vstupný

Lokálna podsieť

svchost.exe

UDP 2177

Výstupný, vstupný

Lokálna podsieť

system

TCP 10244

Výstupný, vstupný

Lokálna podsieť

ehshell.exe

TCP 554

Výstupný, vstupný

Lokálna podsieť

ehshell.exe

UDP 5004, 5005

Výstupný, vstupný

Lokálna podsieť

ehshell.exe

TCP 8554 – 8558

Výstupný, vstupný

Lokálna podsieť

ehshell.exe

UDP 5004, 5013

Výstupný, vstupný

Lokálna podsieť

ehshell.exe

UDP 7777 – 7781

Výstupný, vstupný

Lokálna podsieť

mcrmgr.exe

Náhodný

Výstupný, vstupný

Internet

mcx2prov.exe

Náhodný

Výstupný, vstupný

Internet

Postup manuálnej konfigurácie brány firewall sa líši v závislosti od modelu a výrobcu brány firewall. Ďalšie informácie o konfigurácii brány firewall nájdete v dokumentácii dodanej s bránou firewall.

Ďalšie informácie o konfigurácii brány firewall tretej strany nájdete v článku Povolenie komunikácie programu prostredníctvom brány Windows Firewall. (Táto webová lokalita nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch.)

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Konfigurácia brány firewall tretej strany na používanie aplikácie Windows Media Center v konzole Xbox, alebo iným problémom?