Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s klávesnicou na obrazovke aplikácie Windows Media Center

Kontrola nastavení jazyka a oblasti

Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, že sa nastavenia jazyka a oblasti:

 • zmenia v počítači s aplikáciou Media Center po pridaní aplikácie Media Center alebo
 • nenastavia správne po pridaní zariadenia Media Center Extender

Problém vyriešte opätovnou konfiguráciou nastavení jazyka a oblasti. V počítači so systémom Windows 8 postupujte týmto spôsobom:

 1. Na paneli kľúčových tlačidiel kliknite na položku Settings (Nastavenia).
 2. V časti Settings (Nastavenia) kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 3. Kliknite na položku Clock, Language, and Region (Hodiny, jazyk a oblasť).
 4. Kliknite na položku Language (Jazyk) a potom na položku Advanced settings (Rozšírené nastavenie).
 5. Kliknutím začiarknite políčko Use the desktop language bar when it’s available (Používať panel jazykov na pracovnej ploche (ak je k dispozícii)).
 6. Kliknite na položku Options (Možnosti).
 7. Kliknutím vyberte položku Floating on Desktop (Pohyblivý na pracovnej ploche).
 8. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť), kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Save (Uložiť).
 9. Kliknite na položku Control Panel Home (Ovládací panel – domovská stránka).
 10. Kliknite na položku Clock, Language, and Region (Hodiny, jazyk a oblasť).
 11. Kliknite na položku Region (Oblasť).
 12. Na karte Administrative (Správa) kliknite na položku Copy settings (Kopírovať nastavenia).
 13. Kliknutím začiarknite políčko New user accounts (Nové používateľské kontá) a dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s klávesnicou na obrazovke aplikácie Windows Media Center, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku