Riešenie problémov s klávesnicou na obrazovke aplikácie Windows Media Center

Kontrola nastavení jazyka a oblasti

Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, že sa nastavenia jazyka a oblasti:

 • zmenia v počítači s aplikáciou Media Center po pridaní aplikácie Media Center alebo
 • nenastavia správne po pridaní zariadenia Media Center Extender

Problém vyriešte opätovnou konfiguráciou nastavení jazyka a oblasti. V počítači so systémom Windows 8 postupujte týmto spôsobom:

 1. Na paneli kľúčových tlačidiel kliknite na položku Settings (Nastavenia).
 2. V časti Settings (Nastavenia) kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 3. Kliknite na položku Clock, Language, and Region (Hodiny, jazyk a oblasť).
 4. Kliknite na položku Language (Jazyk) a potom na položku Advanced settings (Rozšírené nastavenie).
 5. Kliknutím začiarknite políčko Use the desktop language bar when it’s available (Používať panel jazykov na pracovnej ploche (ak je k dispozícii)).
 6. Kliknite na položku Options (Možnosti).
 7. Kliknutím vyberte položku Floating on Desktop (Pohyblivý na pracovnej ploche).
 8. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť), kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Save (Uložiť).
 9. Kliknite na položku Control Panel Home (Ovládací panel – domovská stránka).
 10. Kliknite na položku Clock, Language, and Region (Hodiny, jazyk a oblasť).
 11. Kliknite na položku Region (Oblasť).
 12. Na karte Administrative (Správa) kliknite na položku Copy settings (Kopírovať nastavenia).
 13. Kliknutím začiarknite políčko New user accounts (Nové používateľské kontá) a dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s klávesnicou na obrazovke aplikácie Windows Media Center, alebo iným problémom?